Het Achtergrondartikelen

Publicaties

 • Taal, J. (2022). Imagery in Therapy, Counselling and Coaching. Download
 • Taal, J. (2021). Versterk jezelf in tijden van onzekerheid of angst; online imaginatie tool: . Download
 • Taal, J. (2021). Strengthen yourself in times of uncertainty or fear; online imagery tool. Download
 • Taal, J. (2019). De drie stadia van imaginatie. Download
 • Taal, J. (2019). The Three Stages of Imagery. Download
 • Taal, J. (2017). Cursusboek Verbeeldingstoolkit 3.0. Bestellen Download
 • Taal, J. (2017). Course Book Imagery Toolbox 3.0.  Download
 • Lombard, C.A. (2020). The Art of Healing. Therapy Today. June 2020, 30-33. Explores how imagery and artistic expression can help clients cope with cancer. Download
 • Taal, J. (2022). Levenskunst en imaginatie. Download
 • Taal, J. (2022). The Art of Living and Imagery. Download
 • Taal, J & Oudenaarde, P. (2021) het potentieel van veerkracht en imaginatie. Loopbaanvisie, augustus. 18-24. Download
 • Taal, J. (2019). Coping with Cancer through Imagery and Artistic Expression. AAP Psychosynthesis Quarterly. March 2019. Download
 • Taal, J. (2016). Imaginatie en creatieve expressie bij kanker. Tijdschrift Positieve Psychologie. nr. 2. april. 72-80. Download
 • Taal, J. (2016). Coping with cancer through imagery and artistic expression. Download
 • Taal, J. (2017). Behandelen van angst met imaginatie. TETH, Vakblad van de Nederlandse Vereniging van Hypnotherapeuten. Download
 • Taal,J. & en Krop, J. (2003). Imagery in the treatment of trauma. In: Sheikh, A. A. (ed.) Healing Images. The Role of Imagination in Health. Met een voorwoord door de Dalai Lama. Imagery and Human Development Series. p. 396-407. Download
 • Taal, J. (2003). Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 2003. 8-20. Download
 • Taal, J. (2003). De hulpverlener: De duizendpoot en het verscheurde hart. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 2003. 33-37. Download
 • Taal, J. (1994). Imaginatietherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20 (4), 227-246. Download
 • Alma, H & Taal, J. (2014). Verbeeldings Toolkit bij het omgaan met kanker; rapportage van een pilot-onderzoek. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.
 • Alma, H & Taal, J. (2015). Onderzoeksverslag Verbeeldings Toolkit. Psychosociale Oncologie, 23, nr. 1, 16. Download
 • Taal, J. (2014). Placebo effect en imaginatie. Klik hier
 • Overzicht principes en technieken van imaginatie. Download
 • Taal, J. (2023) Verslag 24ste IPOS World Congress of Psycho-Oncology 2023. Download
 • Goland, O. (2023). Wortels in de Hemel. Het verhaal van een kind met een levensbedreigende ziekte. Download
 • Goland, O. (2023). Roots in Heaven. The story of a terminally ill child. Download
 • Goland, O. (2023). Racines dans le ciel. Histoire d’un enfant atteint d’une maladie mortelle. Download
 • Reinders, A. (2016). Spel en drama bij imaginatie in therapie en coaching. Download
 • Van Oudenaarde, P. (2017). Narratief coachen verbinding tussen verhalen en loopbaancoaching. Vertel! Een boekje open over verhalen vertellen. Utrecht: Vertelacademie. Download
 • De Zanet, N. (2017). ‘Der reis van de held’ of de Odyssee van de verteller. Vertel! Een boekje open over verhalen vertellen. Utrecht: Vertelacademie. Download
 • Sheikh, A. A. , Kunzendorf, R. G. , & Sheikh, K. S. Healing Images: Historical Perspective. In: Sheikh, A.A. (ed.). (2003) Healing Images. The Role of Imagination in Health. 3-26. New York: Baywood. Download
 • Rosselli, M & Vanni, D. (2014). Roberto Assagioli and Carl Gustav Jung. The Journal of Transpersonal Psychology, Vol. 46, No. 1. Klik hier
 • Greef, J. van der. (2017). Een systeemvisie op gezond en ziek. Download
 • Taal,J. (2012). Verbeeldings Toolkit. Psychosociale Oncologie, 20, nr. 2, 22. Download
 • Taal, J. (2009) Nabeschouwing in: Van Buuren, A. De passie van leven, liefde en dood. 187-191. Kampen: Ten Have.
 • Taal, J. (2009) Daydreaming into the enthralling world of the female breast. Download
 • Taal, J. (2007). Psychosynthese en imaginatie in coaching. Nederlands Tijdschrift voor Coaching. April, 55-58 Download
 • Taal, J. (2007). Processi immaginativi e elaborazione del cancro. Terapia creativa e immaginazione. Rivista di Psicosintesi Terapeutica, anno VIII, 16, settembre. Download
 • Harner M. & Harner S. (2000). Core Practices in the Shamanic Treatment of Illness. Foundation for Shamanic Studies, Shamanism, Vol. 13, Nos. 1 & 2, pp. 19-30. Download
 • Taal, J. & Zoutberg, J. (2007). Imaginatie in coaching. Coaching Gids . Deventer: CoachingNet.
 • Taal, J. (2006). Cursus penaltieschieten. Download
 • Taal, J. (2006) Connecting with the Soul through Imagery. European Psychosynthesis Summer School. Sättra Brunn, Sweden. Download
 • Deiters, P. & Taal, J. (2005) Imaginatie in loopbaanbegeleiding. LOOPBAAN, 10, 5, 2-5. Download
 • Ferrucci, P. Symbolen. Bronnen van openbaring. (1981). In: Heel je leven. Een nieuwe oriëntatie door psychosynthese. Uitgeverij: De Toorts, Haarlem. pag. 95 – 104. Download
 • Taal, J. (2004). Symbolen gebruiken. Leren in Ontwikkeling, juli/augustus. Download
 • Taal, J. (2004). Assumer le cancer par l’expression créative et l’imagination. Revue Francophone Psycho-Oncology. Springer-Verlag. Download
 • Vertaling in the frans: L’emploi de l’imagination dans le traitement des traumas. L’emploi de l’imagination dans le traitement des traumas. Jan Taal et Joop Krop
 • Taal, J. (2015). Aperçu des principes et des techniques de l’imagination en psychothérapie et coaching. Download
 • Taal, J. (2003). De hulpverlener: De duizendpoot en het verscheurde hart. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 2003. 33-37.
 • Holzenspies, C & Taal, J. (2003). Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. In: C. Holzenspies,
 • Taal, J (2003). Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. Psychosociale Oncologie. 33-37.
 • Taal,J. (2002) Creatieve therapie beeldende therapie en imaginatie. Tijdschrift Psychosocial Oncologie, 10, 14-15.
 • Taal, J. (2023). Verslag IPOS World Congress of Psycho-Oncology 2023 in Milaan. Download
 • Van Straalen, P. & Taal, J. (2001). Beeldonderzoek in de Zorg.Tekenen voor de Zorg, de verbeelding van een vak. Uitgave Duaal Zorg Overleg en VBZ. Haarlem
 • S. Wortman- Slegh (1997). Imaginatie met dementerende ouderen Download
 • Taal, J. (2002). Visie-ontwikkeling: Gebruik je verbeelding. Leren in Ontwikkeling, oktober.
 • Taal, J. (2002). We gaan ervoor. Waarvoor? Opleiding & Ontwikkeling , november. Download
 • Taal, J. (2001). Binnen en buiten. Over geestelijke vitaliteit en de zoektocht naar innerlijke bronnen. PANTA.https://www.imaginatie.nl/wp-content/uploads/2020/10/We-gaan-ervoor.-Waarvoor-Tijdschrift-Opleiding-Ontwikkeling-112002-1.doc
 • Taal, J. (2000). Het logo van de School voor Imaginatie en prehistorische grotkunst.
 • Taal, J. (1997). Organisatie Imaginatie. Verbeelding in opleiding, training en management. Capita Selecta 32, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer