Achtergrondartikelen

Publicaties

 Taal, J. (2021). Versterk jezelf in tijden van onzekerheid of angst; online imaginatie tool: . Download

Taal, J. (2021). Strengthen yourself in times of uncertainty or fear; online imagery tool. Download

Taal, J. (2019). De drie stadia van imaginatie. Download

Taal, J. (2019). The Three Stages of Imagery. Download

Taal, J. (2017). Cursusboek Verbeeldingstoolkit 3.0. Bestellen Download

Taal, J. (2017). Course Book Imagery Toolbox 3.0.  Download

Lombard, C.A. (2020). The Art of Healing. Therapy Today. June 2020, 30-33. Explores how imagery and artistic expression can help clients cope with cancer. Download

Taal, J. (2019). Coping with Cancer through Imagery and Artistic Expression. AAP Psychosynthesis Quarterly. March 2019. Download

Taal, J. (2016). Imaginatie en creatieve expressie bij kanker. Tijdschrift Positieve Psychologie. nr. 2. april. 72-80. Download

Reinders, A. (2016). Spel en drama bij imaginatie in therapie en coaching. Download

Van Oudenaarde, P. (2017). Narratief coachen verbinding tussen verhalen en loopbaancoaching. Vertel! Een boekje open over verhalen vertellen. Utrecht: Vertelacademie. Download

De Zanet, N. (2017). ‘Der reis van de held’ of de Odyssee van de verteller. Vertel! Een boekje open over verhalen vertellen. Utrecht: Vertelacademie. Download

Taal, J. (2016). Coping with cancer through imagery and artistic expression. Download

Taal, J. (2017). Behandelen van angst met imaginatie. TETH, Vakblad van de Nederlandse Vereniging van Hypnotherapeuten. Download

Taal, J. (2003). Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 2003. 8-20. Download

Taal, J. (2003). De hulpverlener: De duizendpoot en het verscheurde hart. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 2003. 33-37. Download

Taal, J. (1994). Imaginatietherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20 (4), 227-246. Download

Alma, H & Taal, J. (2015). Onderzoeksverslag Verbeeldings Toolkit. Psychosociale Oncologie, 23, nr. 1, 16. Download

Taal, J. (2014). Placebo effect en imaginatie. Klik hier

Overzicht principes en technieken van imaginatie. Download

Sheikh, A. A. , Kunzendorf, R. G. , & Sheikh, K. S. Healing Images: Historical Perspective. In: Sheikh, A.A. (ed.). (2003) Healing Images. The Role of Imagination in Health. 3-26. New York: Baywood. Download

Rosselli, M & Vanni, D. (2014). Roberto Assagioli and Carl Gustav Jung. The Journal of Transpersonal Psychology, Vol. 46, No. 1. Klik hier

Greef, J. van der. (2017). Een systeemvisie op gezond en ziek. Download

Taal,J. (2012). Verbeeldings Toolkit. Psychosociale Oncologie, 20, nr. 2, 22. Download

Taal, J. (2009) Nabeschouwing in: Van Buuren, A. De passie van leven, liefde en dood. 187-191. Kampen: Ten Have.

Taal, J. (2009) Daydreaming into the enthralling world of the female breast. Download

Taal, J. (2007). Psychosynthese en imaginatie in coaching. Nederlands Tijdschrift voor Coaching. April, 55-58 Download

Taal, J. (2007). Processi immaginativi e elaborazione del cancro. Terapia creativa e immaginazione. Rivista di Psicosintesi Terapeutica, anno VIII, 16, settembre. Download

Taal, J. & Zoutberg, J. (2007). Imaginatie in coaching. Coaching Gids . Deventer: CoachingNet.

Taal, J. (2006). Cursus penaltieschieten. Download

Taal, J. (2006) Connecting with the Soul through Imagery. European Psychosynthesis Summer School. Sättra Brunn, Sweden. Download

Deiters, P. & Taal, J. (2005) Imaginatie in loopbaanbegeleiding. LOOPBAAN, 10, 5, 2-5. Download

Ferrucci, P. Symbolen. Bronnen van openbaring. (1981). In: Heel je leven. Een nieuwe oriëntatie door psychosynthese. Uitgeverij: De Toorts, Haarlem. pag. 95 – 104. Download

Taal, J. (2004). Symbolen gebruiken. Leren in Ontwikkeling, juli/augustus. Download

Taal, J. (2004). Assumer le cancer par l’expression créative et l’imagination. Revue Francophone Psycho-Oncology. Springer-Verlag. Download

Taal,J. & en Krop, J. (2003). Imagery in the treatment of trauma. In: Sheikh, A. A. (ed.) Healing Images. The Role of Imagination in Health. Met een voorwoord door de Dalai Lama. Imagery and Human Development Series. p. 396-407. Download

Vertaling in the frans: L’emploi de l’imagination dans le traitement des traumas. L’emploi de l’imagination dans le traitement des traumas. Jan Taal et Joop Krop

Taal, J. (2015). Aperçu des principes et des techniques de l’imagination en psychothérapie et coaching. Download

Taal, J. (2003). De hulpverlener: De duizendpoot en het verscheurde hart. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 2003. 33-37.

Holzenspies, C & Taal, J. (2003). Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. In: C. Holzenspies,

Taal, J (2003). Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. Psychosociale Oncologie. 33-37.

Taal,J. (2002) Creatieve therapie beeldende therapie en imaginatie. Tijdschrift Psychosocial Oncologie, 10, 14-15.

Van Straalen, P. & Taal, J. (2001). Beeldonderzoek in de Zorg.Tekenen voor de Zorg, de verbeelding van een vak. Uitgave Duaal Zorg Overleg en VBZ. Haarlem.

Taal, J. (2002). Visie-ontwikkeling: Gebruik je verbeelding. Leren in Ontwikkeling, oktober.

Taal, J. (2002). We gaan ervoor. Waarvoor? Opleiding & Ontwikkeling , november. Download

Taal, J. (2001). Binnen en buiten. Over geestelijke vitaliteit en de zoektocht naar innerlijke bronnen. PANTA.https://www.imaginatie.nl/wp-content/uploads/2020/10/We-gaan-ervoor.-Waarvoor-Tijdschrift-Opleiding-Ontwikkeling-112002-1.doc

Taal, J. (2000). Het logo van de School voor Imaginatie en prehistorische grotkunst.

Taal, J. (1997). Organisatie Imaginatie. Verbeelding in opleiding, training en management. Capita Selecta 32, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.