8 & 9 maart 2025,
10.30 – 17.00 uur

Weteringschans 74, Amsterdam

+ online super- en intervisie 3 april 2025 19.00 – 21.15 uur

Leiding: Jan Taal

 

Masterclass Archetypische imaginatie voor vitaliteit en zelfontplooiing

8 & 9 maart 2025

Archetypen zijn grondpatronen die tot de universele kern van ons zijn behoren.
In deze masterclass wordt geleerd hoe vier tot de verbeelding sprekende, in veel cliënt-situaties toepasbare archetypen kunnen worden ingezet: de levensboom, de rivier, de bron en het kind.

De levensboom en water nemen in nagenoeg alle aan onze bekende culturen een prominente plaats in.
Het innerlijke kind is bron van spontaniteit en creativiteit in het leven en speelt in veel psychologische processen een belangrijke rol.
De ontmoetingen met deze ‘archetypen’ kunnen inspiratie, psychische, fysieke en spirituele energie verschaffen voor de uitdagingen in het leven. Bij processen waarin de existentële dimensie of de behoefte aan vitaliteit en veerkracht een belangrijke rol inneemt, biedt het rijk gereedschap.

De transcendente oergrond (3) is ons diepste natuur, het fundament van onze vitaliteit, het is daar waar onze creatief en helend potentieel sluimert en te vinden is. Het is zowel van ons persoonlijk als dat het universeel is, iedereen heeft het in zich, en het is van alle tijden en alle culturen en continenten. Carl Jung schrijft dat archetypen psychologische motieven zijn die tot de overgeërfde structuur van de psyche behoren en die zich dientengevolge overal, vroeger en nu, kunnen openbaren. Naarmate ze bewuster zijn geworden, hebben ze de eigenschap begeleid te worden door bijzonder levendige gevoelens. Ze zijn indrukwekkend, fascinerend en invloedrijk. (Jung. Beelden uit mijn leven. 1977. Lemiscaat)

Het centrum van ons bewustzijn (1), het ‘ik’ van waaruit we denken, voelen en onszelf en de buitenwereld waarnemen.
Een sterk ontwikkeld ‘ik’* is in staat capabel te dealen met wat zich aandient in de binnen- en buitenwereld, is creatief en in staat om keuzes te maken hoe er mee te handelen, vrij van onbewuste neuroses en belemmerende zelfbeelden.

Het archetype (2)  geeft toegang tot de psychisch helende energie dat het vertegenwoordigt. Het fungeert zodoende als ingang tot onze transcendente oergrond.

Na afloop van deze masterclass heeft de cursist inzicht en ervaring gekregen hoe hij de imaginaties van de levensboom, de rivier, de waterbron en het innerlijke kind in een therapeutisch-, counselings-, coachings- of trainingsproces kan toepassen.
De cursist heeft daarbij inzicht en vaardigheid opgedaan ten aanzien van de archetypische, spirituele dimensie van imaginatie.

Doelgroep

Psychotherapeuten, psychologen, vaktherapeuten, counselors, coaches, supervisoren, trainers, CAM-therapeuten, psychosociaal werkenden of anderen die mensen procesmatig begeleiden.
Voorwaarde voor deelname is een HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding. Bij twijfel over uw vooropleiding kunt u contact opnemen.

Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen is er demonstratie, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes alle aandacht.

Na de twee trainingsdagen op locatie is er na circa vier weken een online supervisie en intervisie bijeenkomst waarin de persoonlijke ervaringen en de ervaringen met cliënten worden behandeld.

Leiding: Jan Taal

Literatuur
Metner, R. The Unfolding Self. (1986, 2010). Ross: Pioneer Imprints. (hoofdstuk 10 behandelt de symboliek van de levensboom in een breed spectrum)
– Taal, J. (2019). Drie stadia van imaginatie
– Taal, J. (2022). Imagery in Therapy, Counselling and Coaching
– Taal, J. (2017). Cursusboek Verbeeldingstoolkit 3.0 *

Nog meer achtergrondartikelen en boeken.

* Op verbeeldingstoolkit.nl zijn enkele archetypische audio imaginatie-oefeningen te beluisteren: nummers 1, 3, 4 en 5.

De masterclass is onderdeel van de Leergang Imaginatie Expertise.

De masterclass kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Studiebelasting
Contacturen: 13 uur
Studiebelasting: 18 uur

Leiding: Jan Taal

Data

8 & 9 maart 2025 op locatie Weteringschans 74, Amsterdam
10.30 – 17.00 uur

+ online super- en intervisie 3 april 2025 19.00 – 21.15 uur

Kosten € 395

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

50% reductie bij herhaling
Het is vaak zinnig en nuttig om nogmaals aan deze module deel te nemen. Bij herhaling van deelname ontvang je 50% korting op de kosten van deelname.

Inschrijven
Inschrijven voor deze masterclass doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email, telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie leergang
SNRO: 0,6 EC; 4 EC voor de gehele leergang Imaginatie Expertise
Register Vaktherapie: 75 PE punten voor de gehele leergang Imaginatie Expertise
NVPA