Audio

Met de audio verbeeldingsoefeningen schakel je op een meditatieve wijze de kracht van je verbeelding in. Er zijn tien oefeningen, elk met een specifiek thema.

Elke oefening begint met ontspannen, een relaxatie voordat je je op het thema richt. In de oefening geeft de stem je suggesties voor het gaan ervaren van de beelden. Daarbij wordt je uitgenodigd om op je eigen manier contact te maken met je verbeelding. Het zijn jouw beelden en het is jouw ervaring, daarin laat de stem je vrij.

Tevens is het goed om te weten dat niet iedere persoon bijvoorbeeld heldere visuele beelden heeft. In feite gaat de verbeelding via alle verschillende innerlijke zintuigen: zien, horen, voelen, tast, reuk, smaak, intuïtie. Soms is het visueel, soms is er geluid of voel je iets intuïtief aan, in het domein van de verbeelding is dat allemaal mogelijk.

Ieder beleeft het op zijn volstrekt eigen wijze. In de wereld van de verbeelding gaat het er fundamenteel anders aan toe dan in onze ‘gewone’ wereld van ruimte en tijd: alles is in principe mogelijk, de ‘gewone logica’ heeft er weinig invloed.

De verbeeldingsoefeningen brengen je in contact met een diepere laag in jezelf waar ongekende krachten en mogelijkheden vertoeven, een gebied waar inspiratie en versterking te halen is.
De oefeningen zijn ingesproken door Jan Taal.

Download gratis de MP3’s of bestel de twee CD’s van Geestkracht Plus 3.0

1. Imaginatie van de goede plek (9:31 min.)
In deze oefening ga je een goede, veilige plek verbeelden. Een plek in je innerlijke verbeelding waar je tot rust kunt komen en kunt bijtanken. Een ankerplek die helemaal jou toebehoort en waarnaar je regelmatig terug kunt gaan.

2. Zelfversterkende, helende imaginatie (13.50 min)
In deze oefening wordt je eigen helende vermogen aangesproken en leer je dat te gebruiken.

3. De bron (14:24 min)
Ontmoeting met een heldere waterbron, met het levenswater.

5. Verkenning van het domein van de dood (13:47 min)
Ontdekkingstocht naar het gebied van de dood.

6. Imaginatie ter ondersteuning bij chemotherapie (11:45 min.)
Tijdens chemotherapie kan deze oefening goede ondersteuning bieden en je helpen goede beelden te vormen bij de behandeling, zodat deze zijn genezende werk (nog) beter kan doen.

7. Imaginatie ter ondersteuning bij bestraling (10:12 min.)
De verbeelding kan je helpen om zo goed mogelijk de bestraling te ondergaan.

8. Imaginatie ter ondersteuning bij een operatie (12:36 min.)
Als voorbereiding op een operatie kun je hiermee rust, een goed verloop van de operatie en wat die bewerkstelligt verbeelden.

9. Imaginatie ter verlichting van pijn (15:10 min.)
Met behulp van de verbeelding kan getracht worden pijn te verminderen. In deze oefening worden meerdere manieren daartoe beoefend.

10. Liefdevolle zorg voor het aangetaste lichaam (7:18 min.)
Zachte, liefdevolle zorg voor het lichaam dat in het ziekteproces en door behandelingen geleden heeft.