RA

RA

De onderstroom van zelfbeelden, strijd, verwondering en wat we kunnen ontwikkelen

Doorslaggevend voor hoe we in het leven staan, is de onderstroom van innerlijke beelden. De impact van met name de zelfbeelden op ons handelen in de praktijk van alledag, kan niet genoeg op waarde worden geschat. De invloed hiervan op onze identiteit,...
Read More