Module informatie

Data

13 & 14 mei + 17 juni 2023

Instructeur

Jan Taal

Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0

Drie trainingsdagen waarin de grondbeginselen van het coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 behandeld worden. Begeleidingsvaardigheden in het toepassen van het instrumentarium van de toolkit worden uitgebreid beoefend en gesuperviseerd.

Voor psychosociale hulpverleners in de zorg voor mensen met kanker, een chronische ziekte of  in een crisis kan de toolkit een belangrijk instrument zijn teneinde verwerking, zelfversterking, veerkracht en zingeving te bevorderen.

Doelgroep

Psychotherapeuten, psychologen, counselors, vaktherapeuten, coaches, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, cam therapeuten, fysiotherapeuten, artsen,en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Doel van de module

  1. De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met een crisis, kanker of een chronische ziekte vakkundig te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is, èn de draag- en veerkracht te helpen versterken.
  2. Mensen met een crisis, kanker of een chronische ziekte te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit uit te laten voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

De Verbeeldingstoolkit 3.0

Iedereen bezit een zelfversterkend vermogen, voor veerkracht en zingeving. Om dit te mobiliseren bij mensen met kanker, een chronische ziekte of een crisis is de Verbeeldingstoolkit ontworpen. De Verbeeldingstoolkit bevat een breed scala van laagdrempelige verbeeldingsoefeningen ter ondersteuning bij de verwerking van de ziekte of de crisis, bij de medische behandelingen en bij het herstel. In het bevorderen van zelfversterking kan de verbeelding een centrale rol vervullen, hetgeen steeds meer bevestigd wordt door een toenemende stroom van wetenschappelijke bevindingen in de neuropsychologie van de laatste twee decennia.

De samenstelling van de Verbeeldingstoolkit is tot stand gekomen op grond van meer dan 40 jaar klinische ervaringen met imaginatie m.b.t. kanker, chronische ziekte en crisis door de medewerkers van de Amsterdam School voor Imaginatie en betrokken collega’s uit binnen- en buitenland.

Het ‘gereedschap’ in de Verbeeldingstoolkit 3.0

  • Cursusboek
  • 10 verbeeldings-oefeningen op twee CD’s & Mp3 op www.verbeeldingstoolkit.nl
  • 54 symboolkaarten
  • Schrijf-, teken- en boetseermateriaal
  • De film ‘Zingen voor je Leven’, lotgenoten van vijf koren zingen voor lotgenoten op DVD
  • De animatiefilm ‘Aangeraakt door een engel’ van Beatrijs Hulskes op DVD (met dank aan il Luster Productions)

Voor hulpverleners kan de Verbeeldingstoolkit 3.0 een belangrijk instrument zijn in de zorg voor patiënten/cliënten.

Meer informatie over de Verbeeldingstoolkit 3.0 :  www.verbeeldingstoolkit.nl

Ook de video over de Verbeeldingstoolkit waarin zes mensen hun ervaringen met de toolkit vertellen en laten zien staat op https://verbeeldingstoolkit.nl/video/

De video is ondertiteld beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans:
The film with english subtitles
Le film en français
La pelicula en español

77

Algemene informatie

 

Drie trainingsdagen waarin het coachen met ‘het gereedschap’ uit de Verbeeldingstoolkit 3.0 getraind worden. Begeleidingsvaardigheden worden uitgebreid beoefend.

Na de eerste twee dagen krijgt de cursist praktijk-opdrachten mee voor de derde dag. Op de derde dag, vindt er supervisie plaats over de uitgevoerde opdrachten en verdere training van de verscheidene thema’s en technieken uit de Verbeeldingstoolkit.

Na afloop van de module heeft de cursist de mogelijkheden van de Verbeeldingstoolkit 3.0 leren kennen. Zij/hij kan de Verbeeldingstoolkit in de zorg, behandeling en begeleiding introduceren.

Programma, literatuur, tijden en studiebelasting

Download

 

Certificering en het Register

Na afronding van de module is het mogelijk met de vervolgtraining voor certificering en opname in het Register van Verbeeldingstoolkit coaches in aanmerking te komen: klik hier voor informatie

 

Extra Informatie

De aanschaf van de Verbeeldingstoolkit 3.0. is niet inbegrepen. Deze is via de webwinkel te bestellen.

Na afloop ontvangt de deelnemer het Certificaat van deelname.

De module ‘Coachen met de Verbeeldingstoolkit’ is onderdeel van de Leergang Imaginatie die uit zes modules bestaat. Iedere module kan apart gevolgd worden en in de volgorde naar eigen keus.

 

Data

13 & 14 mei + 17 juni 2023

Tijd

Zaterdag en zondag 10.30 tot 17.00 uur

Locatie

Weteringschans 74, 1017 XR Amsterdam

 

Accreditatie

SNRO (0,8 EC)

NVPA (0,8 EC)

Register Vaktherapie (22 pt)

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (17 pt)

Verpleegkundig Specialisten Register (18 pt)

Landelijke vereniging POH-GGZ (23 pt)

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (5 pt)

 

Kosten

€375

Medewerkers en vrijwilligers van inloophuizen en hospices kunnen 50% reductie krijgen: bij inschrijving vermelden bij welk inloophuis of hospice u werkt.

BTW wordt niet in rekening gebracht.

50% reductie bij herhaling
Het is vaak zinnig en nuttig om nogmaals aan deze module deel te nemen. Bij herhaling van deelname ontvang je 50% korting op de kosten van deelname.

 

Reductie

Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal. Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email, telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

 

 

Stichting Kanker in Beeld ondersteunt het project Verbeeldingstoolkit.