Jan Taal

Jan Taal

gz-psycholoog

BIG NIP NVPO AGB code 94004016
BIG nr. 79051141025

Tel. 06-42003153

JanTaal@imaginatie.nl

adres: Antonie Heinsiusstraat 70,
1052 EP AMSTERDAM

Bezieling en creatieve oplossingen

U kunt bij ons terecht voor:

 • Loopbaan-begeleiding
 • Persoonlijke talentering
 • Conflict hantering
 • Leiderschap vaardigheden
 • Burn out behandeling en herstel
 • Stress-management
 • Psychologische begeleiding en imaginatie-therapie
 • Coaching de coach

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek wordt samen met u gekeken naar:

 1. wat zijn de belangrijkste thema’s voor u om te onderzoeken;
 2. wat is het belangrijkste om te ontwikkelen;
 3. welk traject is geschikt voor u; inhoud, frequentie en duur.

Kosten

De kosten bedragen €140 per uur, ex btw.

Over burn out en nieuw leven

Net als een natuurbrand kan leiden tot nieuw leven, is een burn out het moment om tot herbezinning en vernieuwing te komen. Onze coaching biedt geen standaard protocollaire behandeling. Het biedt wel een op u toegesneden coaching, die tot doel heeft u te helpen bij het weer gaan inzetten van uw vitaliteit en kwaliteiten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op: JanTaal@protonmail.com 

Lees over

Imaginatie
De drie stadia van imaginatie
Coaching
Loopbaan-begeleiding
en nog veel meer achtergrondartikelen: klik hier

Privacy

Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Wij hebben een beroepsgeheim, hetgeen geheimhoudingsplicht betekent voor wat ons ter kennis komt.
Onze email wordt veilig verzonden via Secure ProtonMail.

Klachtprocedure

Indien u een klacht heeft kunnen wij samen met u proberen tot een oplossing te komen.
Indien dit voor u onvoldoende oplossing biedt kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP