Coaching

Imaginatie geeft niet alleen een beeld van wat mensen bezielt, het geeft mensen de kans daar op een organische en creatieve wijze invloed op uit te oefenen (Joop Krop)

Bezieling en creatieve oplossingen

De kenmerken van onze coaching

 • Bezieling; de innerlijke beeldenwereld is een rijke inspiratie-bron.
 • Integrale benadering van alle levensaspecten.
 • Cognitie èn creativiteit gaan hand in hand.
 • Op maat gesneden trajecten (geen protocolaire dwangbuis).
 • De client krijgt praktische opdrachten en handvatten voor toepassingen.
 • Concrete einddoelen.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Loopbaan-begeleiding
 • Persoonlijke talentering
 • Conflict hantering
 • Leiderschap vaardigheden
 • Burn out behandeling en herstel
 • Stress-management
 • Psychologische begeleiding en imaginatie-therapie
 • Coaching de coach

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek wordt samen met u gekeken naar:

 1. wat zijn de belangrijkste thema’s voor u om te onderzoeken;
 2. wat is het belangrijkste om te ontwikkelen;
 3. welk traject is geschikt voor u; inhoud, frequentie en duur.

Over burn out en nieuw leven

Net als in de natuur kan afbranden leiden tot nieuw leven. Een burn out is het moment om tot herbezinning te komen en vernieuwing. Onze coaching biedt geen standaard protocollaire behandeling. Het biedt wel een op u toegesneden coaching, die tot doel heeft u te helpen bij het weer gaan inzetten van uw vitaliteit en kwaliteiten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op: JanTaal@protonmail.com of per telefoon 020-6731395

Privacy
Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Wij hebben een beroepsgeheim, hetgeen geheimhoudingsplicht betekent voor wat ons ter kennis komt.
Onze email wordt veilig verzonden via Secure ProtonMail.

Klachtprocedure
Indien u een klacht heeft kunnen wij samen met u proberen tot een oplossing te komen.
Indien dit voor u onvoldoende oplossing biedt kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP