Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Doel

De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met kanker, chronische ziekte of crisis vakkundig te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is, en de draag- en veerkracht te helpen versterken.
Mensen met kanker, chronische zioekte of crisis te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit te doen voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

Doelgroep

Hulpverleners in de oncologische en andere medische zorg, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers, counsellors, fysiotherapeuten, artsen.

De Verbeeldingstoolkit 3.0

Mensen bezitten een zelfversterkend vermogen. Om mensen met kanker te helpen dit te mobiliseren is de Verbeeldingstoolkit ontworpen. De Verbeeldingstoolkit bevat een breed scala van laagdrempelige verbeeldingsoefeningen ter ondersteuning bij de verwerking van de ziekte, bij de medische behandelingen en bij het herstel. Doel is de draag- en veerkracht te vergroten. Dat de verbeelding hierin een centrale rol kan vervullen wordt steeds meer bevestigd door een toenemende stroom van wetenschappelijke bevindingen in de neuropsychologie van de laatste twee decennia.

Het ‘gereedschap’ in de Verbeeldingstoolkit

 • Cursusboek
 • 10 verbeeldings-oefeningen op twee CD’s.
 • 54 symboolkaarten.
 • Schrijf-, teken- en boetseermateriaal.
 • De film ‘Zingen voor je Leven’, lotgenoten van vijf koren zingen voor lotgenoten op DVD.
 • De animatiefilm ‘Aangeraakt door een engel’ van Beatrijs Hulskes op DVD (met dank aan il Luster Productions).

Voor hulpverleners kan de Verbeeldingstoolkit een belangrijk instrument zijn in de zorg voor patiënten. Voor het coachen bij een andere chronische ziekte is de Verbeeldingstoolkit ook geschikt.

Meer informatie over de Verbeeldingstoolkit: klik hier.

Voor de film over de Verbeeldingstoolkit waarin zes mensen hun ervaringen met de toolkit vertellen en laten zien: klik hier.

The film with english subtitles.

Le film en français.

Lesplan

Basistraining: Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Twee trainingsdagen waarin de grondbeginselen van het coachen met de Verbeeldingstoolkit getraind worden. Begeleidingsvaardigheden in het toepassen van de Verbeeldingstoolkit worden beoefend.

De training deel I bestaat uit twee dagen. Na de eerste dag krijgt de cursist praktijk-opdrachten mee voor de tweede dag. Op de tweede dag, die circa een maand later plaatsvindt, is er supervisie over de uitgevoerde opdrachten. Circa een maand na de training is er nogmaals een supervisie, deze is facultatief.

Na de training heeft de cursist de mogelijkheden van de Verbeeldingstoolkit leren kennen. Zij/hij kan de Verbeeldingstoolkit in de zorg voor mensen met kanker introduceren.

Na de Basistraining kan de Vervolgtraining: Coachen met de Verbeeldingstoolkit gevolgd worden.

Te bestuderen literatuur

Cursusboek Verbeeldingstoolkit 3.0

Data

Zaterdag 17 maart & zaterdag 21 april 2018

De Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit vindt nogmaals plaats op zaterdag 26 mei & 23 juni 2018

Tijd: 10.30 tot 17 uur

Locatie: Weteringschans 74, 1017 XR Amsterdam

Leiding: Jan Taal
Supervisoren: Aukje Reinders en/of Patricia Deiters-Rahusen

Extra informatie
Contacturen: 12 uur
Studiebelasting: 18 uur
De aanschaf van de Verbeeldingstoolkit 3.0. is niet inbegrepen. Deze is via de webwinkel te bestellen.

Na afloop ontvangt de deelnemer het Certificaat van deelname.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij FVB, NBVH, SRNO, SKB

Kosten Basistraining € 295,-

Vrijstelling van BTW
De School voor Imaginatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van de overheid. Hierdoor zijn de modules en cursus-activiteiten vrijgesteld van BTW.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds.
Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden per email met toelichting aan mariannemartens@imaginatie.nl.

Inschrijven
Inschrijven kan nu via onze webwinkel of door uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te sturen naar: info@imaginatie.nl.

logoKankerinBeeld_A_cmyk

Stichting Kanker in Beeld ondersteunt het project Verbeeldingstoolkit.

Reglement, voorwaarden en procedures

Vervolgtraining: Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Bewaren

Bewaren

Course Information
 • Timings:
  twee zaterdagen
  10.30 - 17.00 uur
  17 maart + 21 april 2018 of 26 mei + 23 juni 2018

Related Courses