Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Doel

De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met kanker, chronische ziekte of crisis vakkundig te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is, en de draag- en veerkracht te helpen versterken.
Mensen met kanker, chronische ziekte of crisis te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit te doen voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

Doelgroep

Hulpverleners in de (psychosociale) oncologische zorg, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, vaktherapeuten, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, cam therapeuten, counsellors, fysiotherapeuten, artsen.

De Verbeeldingstoolkit 3.0

Mensen bezitten een zelfversterkend vermogen. Om mensen met kanker chronische ziekte of crisis te helpen dit te mobiliseren is de Verbeeldingstoolkit ontworpen. De Verbeeldingstoolkit bevat een breed scala van laagdrempelige verbeeldingsoefeningen ter ondersteuning bij de verwerking van de ziekte of crisis, bij de medische behandelingen en bij het herstel. Doel is de draag- en veerkracht te vergroten. Dat de verbeelding hierin een centrale rol kan vervullen wordt steeds meer bevestigd door een toenemende stroom van wetenschappelijke bevindingen in de neuropsychologie van de laatste twee decennia.

Het ‘gereedschap’ in de Verbeeldingstoolkit

 • Cursusboek
 • 10 verbeeldings-oefeningen op twee CD’s en op Mp3.
 • 54 symboolkaarten.
 • Schrijf-, teken- en boetseermateriaal.
 • De film ‘Zingen voor je Leven’, lotgenoten van vijf koren zingen voor lotgenoten op DVD.
 • De animatiefilm ‘Aangeraakt door een engel’ van Beatrijs Hulskes op DVD (met dank aan il Luster Productions).

Voor hulpverleners kan de Verbeeldingstoolkit 3.0 een belangrijk instrument zijn in de zorg voor patiënten/cliënten.

Meer informatie over de Verbeeldingstoolkit 3.0 :  verbeeldingstoolkit.nl

Ook de video over de Verbeeldingstoolkit waarin zes mensen hun ervaringen met de toolkit vertellen en laten zien staat op verbeeldingstoolkit.nl

The film with english subtitles.

Le film en français.

La pelicula en español

Lesplan

Basistraining: Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Twee trainingsdagen waarin de grondbeginselen van het coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 getraind worden. Begeleidingsvaardigheden in het toepassen van de Verbeeldingstoolkit worden uitgebreid beoefend.

De training bestaat uit twee dagen. Na de eerste dag krijgt de cursist praktijk-opdrachten mee voor de tweede dag. Op de tweede dag, die drie weken later plaatsvindt, is er supervisie over de uitgevoerde opdrachten. Circa een maand na de training is er nogmaals een supervisie, deze is facultatief.

Na de training heeft de cursist de mogelijkheden van de Verbeeldingstoolkit 3.0 leren kennen. Zij/hij kan de Verbeeldingstoolkit in de zorg en begeleiding introduceren.

Programma en literatuur

Na de Basistraining kan de Vervolgtraining: Coachen met de Verbeeldingstoolkit gevolgd worden.

Data

Zaterdagen  6 februari & 6 maart 2021

Tijd: 10.30 tot 17.00 uur

Locatie: Weteringschans 74, 1017 XR Amsterdam

Leiding: Jan Taal

Extra informatie
Contacturen: 11,5 uur
Zelfstudie, bestaande uit het bestuderen en lezen van literatuur, oefenen met een proefpersoon/personen en verslaglegging voor supervisie: 6 uur
Studiebelasting: 17,5 uur; 0,6 EC

De aanschaf van de Verbeeldingstoolkit 3.0. is niet inbegrepen. Deze is via de webwinkel te bestellen.

Na afloop ontvangt de deelnemer het Certificaat van deelname.

Accreditatie
SNRO, LVPW, NBVH (12 pt), Register Vaktherapie, NVPA
Bij SBK, FVB en NBVH zijn de accreditaties aangevraagd.

Kosten Basistraining
€ 230,-
Medewerkers en vrijwilligers van inloophuizen en hospicen krijgen 50%reductie: € 115; bij inschrijving vermelden bij welk inloophuis of hospice u werkt.

Na de training wordt er een éénmalige supervisie aangeboden (facultatief; kosten € 35).

BTW wordt niet in rekening gebracht.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds.
Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden per email met toelichting aan mariannemartens@imaginatie.nl.

Inschrijven
Inschrijven kan door uw naam, adres, telefoonnummer, funktie/beroep en e-mailadres te sturen naar: mariannemartens@imaginatie.nl en de data te vermelden van de training.

logoKankerinBeeld_A_cmyk

Stichting Kanker in Beeld ondersteunt het project Verbeeldingstoolkit.

Reglement, voorwaarden en procedures

Vervolgtraining: Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Bewaren

Bewaren

Course Information
 • Timings:
  twee dagen
  10.30 - 17.00 uur
  Zaterdagen 6 februari & 6 maart 2021
Instructors
Jan Taal

Related Courses