Beeldende werkvormen en Imaginatie

Beeldend werken met eenvoudige materialen, brengt cognitie, gevoel en intuïtie bij elkaar.

Doel
Op deze dag oefen je met beeldend werken en imaginatie met als doel te leren dit in je eigen praktijk toe te passen.

Doelgroep
Coaches, therapeuten, supervisoren en counselors.

In de praktijk kan je situaties tegen komen waarin je je afvraagt hoe je jouw cliënt dichter bij zichzelf kan brengen, bijvoorbeeld: 
- als er teveel woorden zijn die eerder verwarring dan verheldering brengen, 
- of als bij iemand woorden ontbreken, 
- of als het tijd wordt om een diepere emotionele of psychische laag aan te spreken.

Als je dan naast het gesprek en de imaginaties het tekenen, schilderen en boetseren aanbiedt, kan het contact met de binnenwereld enorm vergroten. 
Gevoelens, gedachten en gedragspatronen (thema) komen dan bij elkaar in een beeld, een vorm, een werkstuk. Al werkend met de handen ontstaat er een innerlijke dialoog, bijvoorbeeld met gedachten als: ‘ik wil het een beetje lichter, groter, roder, er ontbreekt nog iets, etc’. Dit leidt naar een resultaat waarbij het niet gaat om artistieke prestaties, esthetische oordelen over het resultaat doen in het geheel niet ter zake. Het proces van het thema komt binnen handbereik, wordt letterlijk bewerkt, gaat stromen en verdiept.

Het beeldend werken is uitermate geschikt om leervragen en thema`s te exploreren. Door het thema of de leervraag met krijt, verf, potlood, klei, tijdschriftknipsels of fotomateriaal weer te geven wordt het zintuiglijke direct betrokken en daarmee wordt het gevoel en de intuïtie ingeschakeld. Het gaat hierbij om eenvoudige materialen die gemakkelijk en relatief snel in een coaching, therapie of supervisie kunnen worden ingeschakeld. In het beeldend werken ontstaan vaak als vanzelf nieuwe gezichtspunten. Door op het werk te reflecteren kunnen cognitie, gevoel en intuïtie bij elkaar komen.
Om vertrouwd te worden met deze manier van werken worden op deze dag een aantal eenvoudige, doeltreffende vormen aangeboden. We staan stil bij verschillende materialen en werkvorm en we behandelen de interventies die een doorwerking bij de cliënt kunnen bewerkstelligen. De integratie van beeldend werken in je eigen praktijk krijgt steeds volop aandacht.

Leiding: Marian Kramers
Datum: Zaterdag 25 november 2017

Tijd: 10 tot 17 uur
Locatie: Weteringschans 74, 1017 XR Amsterdam

Kosten: € 145,-

Reductie

Deze module vormt onderdeel van de cyclus Expressieve werkvormen en Imaginatie in therapie en coaching. Indien de gehele cyclus gevolgd wordt is er 25% reduktie. De kosten zijn dan € 435,-.

Deze module is onderdeel van de Fase I van de leergang Imaginatie. Indien tegelijkertijd voor andere modules van de leergang wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op die andere modules.

Vrijstelling van BTW
De School voor Imaginatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van de overheid. Hierdoor zijn de modules en cursus-activiteiten vrijgesteld van BTW

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: office@imaginatie.nl

Annulering:
Klik hier voor het Reglement voorwaarden en procedures.

Steunfonds:
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Course Information
  • Timings:
    zaterdag 25 november 2017
    10 - 17 uur
Instructors
Marian Kramers

Related Courses