Drama & spel en Imaginatie

Doel

Het gebruik van drama- en spel-werkvormen in coaching en therapie.

Doelgroep
Coaches, therapeuten, supervisoren en counselors.

Spelen en dramatiseren zijn uitstekende middelen om een client in beweging te krijgen met zijn issues en actief te leren handelen. Drama betekent ‘handeling’ in het grieks en dat is precies wat het uitspelen van verbeeldingen, van conflicten en problemen, maar ook van mogelijke oplossingen, teweeg brengt. Spelen brengt een client letterlijk in beweging. Het spelend onderzoeken helpt om regisseur te worden van het eigen verhaal. Het lijfelijke aspect van deze vorm van imaginatie bevordert de integratie en het zich eigen maken van wat geleerd wordt. En vaak komt er een dosis humor om de hoek kijken die heel bevrijdend kan werken.

Drama en spel doen recht aan de gehele persoon. De werkvormen geven aan een breed spectrum van aspecten aandacht: houding, mimiek, stem, beweging en emoties.

In de module wordt geoefend met eigen materiaal van de deelnemer (van zichzelf of van cliënten) en met aangeboden cliënt-situaties.
De techniek van het uitspelen van verbeeldingen wordt stapsgewijs geoefend. Zowel conflicten als de oplossingen komen hierbij aan bod. Een en ander is natuurlijk gericht op de toepasbaarheid in de eigen praktijk. Ook het werken met voorwerpen, symbolen en spelvormen van dialoog en modeleren komen aan de orde.

Leiding: Aukje Reinders
Datum: Zaterdag 10 november 2018
Tijd: 10 tot 17 uur
Locatie: Weteringschans 74, 1017 XR Amsterdam

Lees het artikel van Aukje Reinders: spel-drama-bij-imaginatie-in-therapie-en-coaching-aukje-reinders

Kosten: € 145,-

Reductie

Deze module vormt onderdeel van de cyclus Expressieve werkvormen en Imaginatie in therapie en coaching. Indien de andere modules van de cyclus gevolgd worden is er 25% reduktie.

Vrijstelling van BTW
Er wordt geen BTW in rekening gebracht

 

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: office@imaginatie.nl

Annulering:
Klik hier voor het Reglement voorwaarden en procedures.

Steunfonds:
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Course Information
  • Timings:
    10 november 2018
    10 - 17 uur
Instructors
Aukje Reinders

Related Courses