Essentie en technieken van imaginatie

De belangrijkste technieken en interventies van imaginatie worden in deze module beoefend en verdiept.

De finesses van de verscheidene imaginatie-technieken, het oefenen en het leren toepassen in de praktijk staan centraal.

Doel
Imaginatie-begeleidingsvormen en technieken leren hanteren voor de toepassing in coaching, therapie, training, supervisie, teambuilding en visie-ontwikkeling.

Doelgroep
Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Met imaginatie leer je cliënten navigeren in de arena van bewuste en onbewuste zelfbeelden, drijfveren en talenten.

De eerste stap (stadium) is het leren kennen van wat er van binnen leeft en hoe dat gedrag en beleving beinvloedt met betrekking tot de aan de orde zijnde thematiek of problematiek. Het leren coördineren en aansturen van zichzelf middels de imaginatie-technieken is de volgende stap (tweede stadium). De integratie en toepassing in het dagelijkse leven vormt hierin een belangrijke rol

Lesplan

Doelstellingen
Na de module :
– Cursist heeft inzicht gekregen in de waarde van imaginatie in coachingsprocessen;
– Cursist heeft een breed spectrum van imaginatie-werkvormen en technieken geleerd voor de toepassing in de praktijk van zijn werkveld;
– Cursist heeft inzicht gekregen hoe zij/hij imaginatie in een coachings-proces kan toepassen en doseren, welke dynamiek en welke mogelijkheden, beperkingen en valkuilen er zijn;
– Cursist past imaginatie toe met proefpersonen en/of cliënten en gaat toepassingen van imaginatie gebruiken in de context van zijn werkveld.

Aan de orde komen o.m. de volgende onderwerpen:

 • Een breed spectrum aan imaginatie-technieken; o.m. entree, exploratie van een thema, dialoog, identificatie, creatieve en expressieve werkvormen, hulpfiguren, concretisering en toepassing in het dagelijkse leven.
 • Spontane en directieve imaginatie, receptieve en actieve imaginatie.
 • Waartoe imaginatie en waartoe niet; indicaties en contra-indicaties.
 • Taak- en probleem-niveau; diepte-niveau; trance-bewustzijn.
 • Ik-sterkte, draagkracht en integratievermogen.
 • De waarde van weerstand en hoe er mee om te gaan.
 • Metaforen, symbolen en archetypische beelden.
 • Het combineren van verschillende imaginatie-technieken.
 • De invloed van het eigen proces van de begeleider (tegenoverdracht).
 • De plaats van imaginatie in transpersoonlijke en positieve psychologie.

Programma

Algemene informatie
Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen zijn er demonstraties, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers veelvuldig plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes veel aandacht. Praktijkopdrachten tussen de trainingsdagen en literatuurstudie vormen onderdeel van het scholingstraject.

De module bestaat uit vier trainingsdagen.

Aan het eind van de tweede dag krijgt de cursist enkele opdrachten mee om uit te gaan voeren. Op de derde dag, die plaatsvindt na vier weken, is er super- en intervisie over de opdrachten, naast de andere programma-onderdelen.

Extra Informatie

Aantal deelnemers: maximaal 16

Contacturen: 22 uur
Studie-uren: 14 uur
Totaal studielast: 36 uur; 1,3 EC

Leiding: Jan Taal

Literatuur

De module Essentie en technieken van imaginatie vormt onderdeel van de fase I van de Leergang Imaginatie, maar is ook apart te volgen.

NB Op zaterdag 3 oktober is er de lezing ‘Levenskunst en imaginatie; de drie stadia van imaginatie en de dynamiek van zelfontplooing’. Dit is een prima introductie in imaginatie en voorbereiding op de module Essentie en technieken van imaginatie.

Data

14 & 15 november + 12 & 13 december 2020.

Tijd en locatie


Tijden: Zaterdag 10.30 – 17.00 uur; zondag 10.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Weteringsschans 74, Amsterdam.

Kosten

€635,-

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Reductie
Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal. Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

Na de module wordt er na 3 tot 5 weken een facultieve supervisie aangeboden over toepassingen van het geleerde (voor het gereduceerde tarief van € 40).

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie
SNRO, NVPA, LVPW, NBVH (24 pt), Register Vaktherapie
Bij SBK en FVB zijn de accreditaties aangevraagd.

Reglement, voorwaarden en procedures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Information
 • Timings:
  vier dagen
  14 & 15 november + 12 & 13 december 2020
Instructors
Jan Taal

Related Courses