Exploratie van de eigen beeldenwereld

Thuis zijn in de eigen beeldenwereld is onontbeerlijk voor de coach, therapeut, supervisor of trainer die imaginatie wil toepassen met anderen. Deze module biedt hiertoe een excellente gelegenheid.

Lesplan

In deze module staat de beleving door de cursist van de eigen beeldenwereld centraal.

Doelstellingen

 1. Cursist komt zo veel mogelijk thuis in zijn eigen beeldenwereld, of anders gezegd, cursist leert zijn eigen beeldenwereld kennen en beleeft ook aan den lijve wat imaginatie betekent en voor effect kan hebben op een persoon.
 2. Cursist is door het hierboven genoemde beter in staat onderscheid te maken tussen zijn eigen beeldprocessen en dat van een client.
 3. Cursist is door punt 1 en 2 beter in staat anderen met Imaginatie te begeleiden. In de module wordt met het eigen beeldmateriaal gewerkt vanuit verschillende Imaginatie-invalshoeken, waaronder:
  • deel-persoonlijkheden imaginatie
;
  • diepte-imaginatie;
  • levensloop-imaginatie.
 4. Transpersoonlijke imaginatie
 5. Toekomst-imaginatie

Inzicht in de methodiek van imaginatie komt wel aan de orde in de module, doordat de oefeningen besproken worden, maar is secundair. De primaire focus in de oefeningen en besprekingen is de eigen belevingswereld van de cursist. Onderdeel hierbij is dat de cursist wordt uitgenodigd om zijn belevingen te delen met andere cursisten, waarbij er twee uitgangspunten zijn:

 1. Iedere cursist is vrij in wat hij wel of niet deelt met een andere cursist of met de docent.
 2. Hetgeen een cursist vertelt en/of laat zien aan anderen in de module is vertrouwelijk en mag door cursisten en docent niet aan anderen worden gecommuniceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de cursist in kwestie.

De module bestaat uit 4 trainingsdagen.

Programma module Exploratie eigen beeldenwereld

De module Exploratie van de eigen beeldenwereld is onderdeel van de leergang Imaginatie Fase I

NB
Om aan deze module mee te kunnen doen is het niet noodzakelijk om eerst de module Imaginatie Vaardigheden I gevolgd te hebben. Men kan met deze module de leergang Imaginatie beginnen.

Extra informatie

Aantal deelnemers: maximaal 12
Contacturen: 24 uur
Studiebelasting: 30 uur
Leiding: Jan Taal

Data
vrijdag en zaterdag 12 & 13 mei + 9 & 10 juni 2017

Tijd en locatie
10.00 – 17.00 uur, Weteringsschans 74, Amsterdam

Kosten
€ 635,-

Vrijstelling van BTW
De School voor Imaginatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van de overheid. Hierdoor zijn de modules en cursus-activiteiten vrijgesteld van BTW.

Reductie
Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal.

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: office@imaginatie.nl

Accreditatie
NOBCO 5 PE-punten.
BAMw (Beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers) 4 punten.
FVB, SKB, NVMW, ABvC, NVBT, NBVH, NOLOC, VNT, NAP, NGVH.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Reglement, voorwaarden en procedures

Course Information
 • Timings:
  vier dagen
  10.00 - 17.00 uur
  12 & 13 mei + 9 & 10 juni 2017
Instructors
Jan Taal

Related Courses