Helen van een trauma met imaginatie

Een trauma is een psychologische wond die nog niet geheeld is en daardoor in het leven van de persoon een negatieve invloed blijft uitoefenen.
Trauma’s vinden op allerlei nivo’s plaats, van overgevoeligheden en allergies voor bepaalde situaties tot aan zware ingrijpende psychische verwondingen met een grote belemmerende invloed.
Imaginatie kan een effectieve methode bieden om een trauma te helen.

Er zijn meerdere redenen voor de effectiviteit van imaginatie bij trauma:

1. Spontane beelden die betrekking hebben op het trauma vormen vaak een belangrijk deel van de klachten van de persoon en vormen derhalve een belangrijk psychologisch werkveld.
2. Woorden zijn vaak onvoldoende om de innerlijke beleving van de persoon te beschrijven. Beelden bieden een veelomvattender medium voor waar het om gaat.
3. Stressvolle en angstige situaties kunnen met imaginatie op een symbolische wijze behandeld worden, zonder dat al de details verteld hoeven te worden.
4. Geselecteerde symbolische, archetypische beelden kunnen een weldadig effect op de persoon hebben en kunnen de identiteit van de persoon versterken.

Stappenplan

In de module wordt een gedetailleerd stappenplan (protocol) voor de verwerking van een trauma met behulp van imaginatie gepresenteerd en beoefend.
In dit stappenplan ligt de focus op ‘wat helpt om het trauma te helen’. Ieder trauma en iedere persoon is wat dit aangaat uniek.
Confrontatie met de traumatische beelden (exposure) vormt soms wel en soms juist niet onderdeel in de te nemen stappen. De ‘trauma-wond’ kan zonder exposure geheeld worden.
Speciale attentie wordt gegeven aan de ik-sterkte (het integratie-vermogen van de persoon). In gevallen waarin de ik-sterkte te zwak is ten aanzien van het trauma is er een contra-indicatie tegen exposure.

Doelgroep
Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Doelstellingen
Na de module :
– Cursist heeft inzicht gekregen in het trauma-verwerkings-stappenplan en kan dat uitvoeren.
– Cursist heeft inzicht verkregen in de beperkingen en valkuilen.

Programma

Algemene informatie
Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen zijn er demonstraties, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers veelvuldig plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes veel aandacht.

Extra informatie
Aantal deelnemers: maximaal 12

Contacturen: 11 uur
Studie-uren: 5 uur
Totaal studielast: 16 uur; 0,6 EC

Leiding: Jan Taal

Literatuur

De module ‘Helen van een trauma met imaginatie’ vormt onderdeel van de fase I van de Leergang Imaginatie, maar is ook apart te volgen.

Datum
zaterdag 27 & zondag 28 maart 2021

Tijd en locatie
Zaterdag 27 maart 2021 10.30 – 17.00 uur
Zondag 28 maart 2021: 10.00 – 17.00 uur.
Locatie: Weteringsschans 74, Amsterdam

Accreditatie SNRO, NVPA
Bij SBK, FVB en NBVH zijn de accreditaties aangevraagd.

Kosten
€350,-

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Reductie
Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal.
Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Inschrijven
Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: mariannemartens@imaginatie.nl

Accreditatie
is in aanvraag bij beroepsverenigingen.

Reglement voorwaarden en procedures

 

Course Information
  • Timings:
    27 & 28 maart 2021
Instructors
Jan Taal

Related Courses