Imaginatie-vaardigheden I

Leren kennen en ervaren van:

 • wat imaginatie is;
 • hoe het werkt;
 • wat het doet;
 • en een brede verkenning van werkvormen en begeleidingswijzen.

Voor de toepassing in coaching, therapie, training, supervisie, teambuilding, visie-ontwikkeling en educatie.

Doelgroep
Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Lesplan

Doelstelling
Na de module heeft de cursist inzicht in wat imaginatie is en wat de verschillende begeleidingsvormen zijn, heeft meerdere werkvormen ervaren en is in staat het geleerde te gaan toepassen binnen de context van de reeds in bezit zijnde expertise in zijn werkveld.

De eerste dag van deze module staat in het teken van een brede exploratie van de verschillende invalshoeken en technieken van imaginatie èn een exploratie van de innerlijke beeldenwereld met behulp van symbool en archetypische vorm.

Op de tweede dag staat een doelgerichte methode centraal: het ontwikkelen van een gewenste kwaliteit of vaardigheid met behulp van beelden en symbolen. Een methode die in veel coachings- en therapiesituaties uitstekend toe te passen is.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Geestkracht, neuropsychologie en spiegelneuronen.
 • Spontane en directieve imaginatie, receptieve en actieve imaginatie.
 • Waartoe imaginatie en waartoe niet; indicaties en contra-indicaties.
 • Taak- en probleem-niveau; diepte-niveau; trance-bewustzijn.
 • Ik-sterkte, draagkracht en integratievermogen.
 • De waarde van weerstand en hoe er mee om te gaan.
 • Metaforen, symbolen en archetypische beelden.
 • Het combineren van verschillende imaginatie-technieken.
 • De invloed van het eigen proces van de begeleider.
 • Toepassingsgebieden.

De module Imaginatie-vaardigheden I bestaat uit 2 trainingsdagen. Tevens is er een follow up supervisie-bijeenkomst na circa 4 weken (deelname is facultatief).

Programma Module Imaginatie-vaardigheden I

Extra informatie

Aantal deelnemers: maximaal 16
Contacturen: 12 uur
Studiebelasting: 18 uur
Leiding: Jan Taal
Deelnemers ontvangen: Literatuurmap I

De module Imaginatie-vaardigheden I vormt onderdeel van de fase I van de Leergang Imaginatie.

Data
vrijdag 7 en zaterdag 8 april 2017

Tijd en locatie
10.00 tot 17.00 uur in Amsterdam.

Kosten
€ 325,-

Vrijstelling van BTW
De School voor Imaginatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van de overheid. Hierdoor zijn de modules en cursus-activiteiten vrijgesteld van BTW.

Reductie
Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal.

Inschrijven
Inschrijven doet u door uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te sturen naar: info@imaginatie.nl.

Accreditatie
is in aanvraag bij beroepsverenigingen

N.B.
Na circa 4 weken is er een follow-up supervisie-bijeenkomst. De deelnemers aan de module worden gestimuleerd om met proefpersonen toepassingen van het geleerde in de module ten uitvoer te brengen. De verslagen hiervan worden in de supervisie-bijeenkomst besproken. Voor de richtlijnen voor het verslag: klik hier (PDF).

Deelname aan de follow-up supervisie-bijeenkomst is facultatief en kost € 35,- De datum van deze bijeenkomst wordt aan het einde van de module in overleg met de deelnemers vastgesteld. Indien een deelnemer vanwege agenda-technische redenen niet kan deelnemen aan de follow-up, kan er desgewenst supervisie per email of telefoon worden afgesproken met de opleider. De kosten bedragen dan ook € 35,-.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Reglementvoorwaardenenprocedures

Course Information
 • Timings:
  twee dagen
  10.00 - 17.00 uur
  7 & 8 april 2017
Instructors
Jan Taal

Related Courses