Imaginatie-vaardigheden II

In deze module worden de belangrijkste technieken en interventies van Imaginatie beoefend en verdiept. Naast dat er een verdieping plaatsvindt van hetgeen in de voorafgaande module Imaginatie-vaardigheden I geleerd is, vindt er een aanzienlijke uitbreiding plaats van het spectrum aan technieken en begeleidings-attitudes.Wederom staat de beoefening en het leren toepassen in de praktijk centraal.

Doel
Imaginatie-begeleidingsvormen en technieken leren hanteren voor de toepassing in coaching, therapie, training, supervisie, teambuilding, visie-ontwikkeling en/of educatie.

Doelgroep
Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Lesplan

Doelstellingen

  • Na de module kan de cursist meerdere imaginatie-begeleidingsvormen toepassen en heeft hij een breed spectrum van werkvormen en technieken geleerd voor de toepassing in de praktijk van zijn werkveld.
  • Cursist heeft meer inzicht gekregen in de waarde van imaginatie en in de beperkingen en valkuilen.
  • Cursist oefent met proefpersonen en begint toepassingen van imaginatie te gebruiken in de context van zijn werkveld.

Algemene informatie
Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen zijn er demonstraties, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers veelvuldig plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes veel aandacht. Praktijkopdrachten tussen de trainingsdagen en literatuurstudie vormen onderdeel van het scholingstraject.

De module bestaat uit 4 trainingsdagen. Er is twee keer per jaar de gelegenheid om deze module te volgen. De deelnemers ontvangen de Literatuurmap II, die voorafgaande aan de module gelezen dient te worden.

Programma
Programma dag 1 en 2
Programma dag 3 en 4

Extra informatie

Aantal deelnemers: maximaal 12
Contacturen: 24 uur
Studiebelasting: 40 uur
Leiding: Jan Taal
Deelnemers ontvangen: Literatuurmap II

De module Imaginatie-vaardigheden II vormt onderdeel van de fase I van de Leergang Imaginatie.

Data
Vrijdag en zaterdag 29 & 30 september + 3 & 4 november 2017

Tijd en locatie
10.00 tot 17.00 uur, Amsterdam

Kosten
€635,-

Vrijstelling van BTW
De School voor Imaginatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van de overheid. Hierdoor zijn de modules en cursus-activiteiten vrijgesteld van BTW.

Voorwaarde
De module Imaginatie-vaardigheden I is gevolgd.

Inschrijven
Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: office@imaginatie.nl

Reductie
Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal.

Accreditatie
is in aanvraag bij de beroepsverenigingen.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Reglement, voorwaarden en procedures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Information
  • Timings:
    vier dagen
    9.00 - 17.00 uur
    29 & 30 september + 3 & 4 november 2017
Instructors
Jan Taal

Related Courses