Imaginatie-vaardigheden III

Doel

 • de kunst van het coachen met imaginatie;
 • de transpersoonlijke, spirituele dimensie van imaginatie en valkuilen.

Na afloop van de module heeft de cursist zicht gekregen hoe zij/hij imaginatie in een coachings-proces kan toepassen en doseren, welke dynamiek en welke mogelijkheden en valkuilen in de procesvoering een rol kunnen spelen.

Tevens heeft de cursist inzicht en vaardigheid opgedaan ten aanzien van de spirituele dimensie van imaginatie.

Doelgroep

Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Programma

 1. Trance en de creatieve aspecten van imaginatie.
 2. Archetypische en spirituele imaginatie.
 3. Transpersoonlijke aspecten:
  • Principes van psychosynthese en transpersoonlijke psychologie;
  • Kernbegrippen in sjamanisme en rituelen in traditionele culturen.
 4. Context en werkrelatie; waaronder:
  • de persoon van de coach/therapeut, diens geloofwaardigheid, persoonlijke kenmerken en vertrouwen wekking;
  • coaching modellen.
 5. De rol van intentie, motivatie in ontwikkelingsprocessen.
 6. Procesvoering in het coachen met imaginatie, waaronder:
  • diagnose, onder meer ‘het beeld’ als diagnose-middel;
  • visie en plan;
  • de drie stadia van imaginatie;
  • dosering van de imaginatie interventies;
  • monitoring en bewaking van de voortgang en processturing;
  • zelfwerkzaamheid en autonomie van cliënt.
 7. Traumaverwerking; het terugvinden van beknelde of verloren psychische delen.
 8. Imaginatie in relatietherapie, conflicthantering en voor hen die samenwerken (waaronder teams).
 9. Supervisie over uit te voeren opdrachten.

Extra informatie

Aantal deelnemers: maximaal 12
Contacturen: 24 uur
Studiebelasting: 40 uur
Leiding: Jan Taal

Data

vrijdag en zaterdag 9 & 10 februari +  9 & 10 maart 2018

Tijd en locatie
10.00 tot 17.00 uur, Amsterdam

Kosten
€ 635

Vrijstelling van BTW
De School voor Imaginatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van de overheid. Hierdoor zijn de modules en cursus-activiteiten vrijgesteld van BTW.

Voorwaarde
De module Imaginatie-vaardigheden II is gevolgd.

De module Imaginatie-vaardigheden III vormt onderdeel van de fase I van de Leergang Imaginatie.

Inschrijven
Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: office@imaginatie.nl

Reductie
Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Reglement, voorwaarden en procedures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Information
 • Timings:
  10 -17 uur
  9 & 10 februari + 9 & 10 maart 2018
Instructors
Jan Taal

Related Courses