Leergang Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Doelstelling

De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met kanker, chronische ziekte of crisis vakkundig te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is, en de draag- en veerkracht te helpen versterken.
Mensen met kanker, chronische ziekte of crisis te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit te doen voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

Doelgroep

Hulpverleners in de (psychosociale) oncologische zorg en zorg in het algemeen, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, vaktherapeuten, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, cam therapeuten, counsellors, fysiotherapeuten, artsen.

Inhoud

De leergang bestaat uit twee delen:

Voor meer informatie over de Verbeeldingstoolkit zie www.verbeeldingstoolkit.nl.

For English see www.imagerytoolbox.com.

Course Information
Instructors
Jan Taal

Related Courses