Leergang Imaginatie – Fase I en II

De Leergang Imaginatie is bedoeld voor de professional – coach, therapeut, counselor, supervisor, of anderen die mensen procesmatig begeleiden – en die:

  • de creativiteit van de verbeelding wil inschakelen, en;
  • de mogelijkheden en het groei-potentieel wil benutten dat de verbeelding biedt.

* Voorwaarde: HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding.

Doelstelling

Het doel is dat de cursist na de leergang de zienswijze van imaginatie en de bijbehorende technieken vakkundig kan toepassen in haar/zijn praktijk en/of werkveld, steeds aangepast aan de specifieke situatie en context van de betreffende client(en).
De leergang bestaat uit twee fases. In Fase I worden modules gevolg en wordt afgesloten met een toets. De toets heeft een praktisch en theoretisch gedeelte.

Fase II van de leergang bestaat voor het grootste deel uit supervisie.

Over Fase I.

De modules van Fase I zijn:

 

Na het voltooien van Fase I ontvangt de cursist het Certificaat Imaginatie-kunde Fase I. Het vereiste voor het voltooien van Fase I is:

  • 90% aanwezigheid tijdens de modules;
  • Het met goed gevolg volbracht hebben van de afsluitende toets van Fase I van de leergang. Informatie over de toets : klik hier

Accreditatie: is in aanvraag

Kosten
De kosten van de vier modules van Fase I bedragen € 973,25.

De kosten van de afsluitende toets van fase I bedraagt €75,-

NB De modules van Fase I zijn ook afzonderlijk te volgen.

Inschrijven
Inschrijven voor de leergang (vier modules) of een afzonderlijke module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: office@imaginatie.nl

 

Fase II van de leergang Imaginatie bestaat uit:

  1. Een intensief supervisie-traject. Supervisie over de door de cursist verrichtte toepassingen met clienten, client-systemen en proefpersonen. Minimaal 12 dagdelen, zijnde vier modules Supervisie. Elke module bestaat uit 3 bijeenkomsten (circa 1 keer per maand).
  2. Toetsing voor diplomering.

N.B.
Na het gevolgd hebben van de module Imaginatie-vaardigheden II (uit Fase I) kan al deel genomen worden aan de module Supervisie. Met het Diploma Imaginatie is de leergang voltooid.

De gediplomeerden worden opgenomen in het betreffende register van de School voor Imaginatie (in oprichting).

Voor informatie over de vereisten voor diplomering en toetsing: Procedure, toetsing en criteria voor diplomering

Kosten van Fase II

De kosten van de Supervisie bedragen € 265,- per module van drie bijeenkomsten. Kosten voor toetsing en diplomering Fase II: €150,-.

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de leergang c.q. module gedaan te worden.

Reglement, voorwaarden en procedures

Course Information
Instructors
Jan Taal

Related Courses