Leergang Imaginatie – Fase I en II

De Leergang Imaginatie is bedoeld voor de professional – coach, therapeut, counselor, supervisor, of anderen die mensen procesmatig begeleiden – en die:

 • de creativiteit van de verbeelding wil inschakelen, en;
 • de mogelijkheden en het groei-potentieel wil benutten dat de verbeelding biedt.

* Voorwaarde: HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding.

Doelstelling

Het doel is dat de cursist na de leergang de zienswijze van imaginatie en de bijbehorende technieken vakkundig kan toepassen in haar/zijn praktijk en/of werkveld, steeds aangepast aan de specifieke situatie en context van de betreffende client(en).
De leergang bestaat uit twee fases. In Fase I worden modules gevolg en wordt afgesloten met een toets. De toets heeft een praktisch en theoretisch gedeelte.

Fase II van de leergang bestaat voor het grootste deel uit supervisie.

Het modulenprogramma van Fase I wordt momenteel vernieuwd.Gegevens hierover worden in de komende Nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier

 

 

Over Fase I.

Het tempo waarin de cursist de modules volgt kan zij/hij zelf bepalen. Er wordt aangeraden de modules achter elkaar, aansluitend, te gaan volgen. Dit geeft het beste leereffect.

De modules van Fase I zijn:

– Modules Imaginatie Vaardigheden I, II en III

– Module Exploratie van de eigen beeldenwereld

– Cyclus Expressieve werkvormen

Na het voltooien van Fase I ontvangt de cursist het Certificaat Imaginatie-kunde Fase I. Het vereiste voor het voltooien van Fase I is:

 • 90% aanwezigheid tijdens de modules;
 • Het met goed gevolg volbracht hebben van de afsluitende toets van Fase I van de leergang. Informatie over de toets : klik hier

Accreditatie: De Leergang Imaginatie Fase I is geaccrediteerd door de Stichting Nederlands Register Opleidingen in integrale en complementaire zorg (SNRO)

Kosten van Fase I

De kosten van de modules staan vermeld bij iedere module afzonderlijk. De kosten van de afsluitende toets van fase I bedragen €75,-

Fase II van de leergang Imaginatie bestaat uit:

 1. Een intensief supervisie-traject. Supervisie over de door de cursist verrichtte toepassingen met clienten, client-systemen en proefpersonen. Minimaal 12 dagdelen, zijnde drie modules Supervisie.
 2. Toetsing voor diplomering.

N.B.
Na het gevolgd hebben van de module Imaginatie-vaardigheden II (uit Fase I) kan al deel genomen worden aan de module Supervisie. Met het Diploma Imaginatie is de leergang voltooid.

De gediplomeerden worden opgenomen in het betreffende register van de School voor Imaginatie (in oprichting).

Voor informatie over de vereisten voor diplomering en toetsing: Procedure, toetsing en criteria voor diplomering

Kosten van Fase II

De kosten van de Supervisie bedragen € 340,- per module van vier bijeenkomsten. Kosten voor toetsing en diplomering Fase II: €150,-.

Reglement, voorwaarden en procedures

Course Information
 • Timings:
  10 - 17 uur
  8 modules in eigen tempo te volgen,
  totaal 18 trainingsdagen in Fase I
  Supervisie in Fase II

Related Courses