Supervisie

Het imaginatie-vak in de praktijk leren

In deze module wordt uitsluitend gewerkt met de praktijk-ervaringen van de deelnemers, betreffende de toepassing van imaginatie met cliënten en met live-supervisie.

Doel
Vergroting van vaardigheid en expertise betreffende de toepassing van imaginatie in de praktijk van de deelnemer.

Doelgroep
Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Lesplan

Er wordt gewerkt met supervisie-materiaal dat door de deelnemers wordt ingebracht: materiaal uit de begeleiding/coaching/training met Imaginatie.

Iedere deelnemer wordt verzocht een verslag van een imaginatie-sessie of een serie imaginatie-sessies met een cliënt of proefpersoon mee te nemen in de supervisie-bijeenkomst.
Aan de hand van deze verslagen wordt een bespreking gehouden. Hierbij ligt het accent zowel op de inhoud en techniek van de begeleiding/coaching als op het eigen proces (in het toepassen van het instrument imaginatie) van de supervisant.

Live-supervisie is het onder supervisie uitvoeren van een imaginatie met een proefpersoon of een mede-cursist tijdens de supervisie-bijeenkomst. Dit vormt tevens onderdeel van de module.

De supervisie kan naast het werken met individuele cliënten ook het praktijkwerk met koppels, teams, groepen en organisaties betreffen.

Er wordt in een kleine groep gewerkt zodat iedere deelnemer met zijn supervisie-materiaal aan bod kan komen.

3 dagdelen; om de 4 à 5 weken een dagdeel.

Extra informatie

Aantal deelnemers: 3 tot 6.
Contacturen: 9 uur
Studiebelasting: 18 uur
Leiding: Jan Taal

Data
Worden in overleg na aanmelding vastgesteld.

Kosten
€ 265,-
De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Aanmelding
JanTaal@imaginatie.nl

Voorwaarde voor deelname
De modules Essentie en technieken van imaginatie & Exploratie van de eigen beeldenwereld zijn gevolgd,
of de Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit & de module Exploratie van de eigen beeldenwereld is gevolgd,
of de Leergang Coachen met de Verbeeldingstoolkit is gevolgd.

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Reglement, voorwaarden en procedures

Course Information
  • Timings:
    3 dagdelen
    een dagdeel per maand
Instructors
Jan Taal

Related Courses