Vervolgtraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Vier trainingsdagen, vier supervisie dagdelen en één live-supervisie

In de vervolgtraining wordt er intensief geoefend met de vele aspecten en thema’s van de Verbeeldingstoolkit en diens toepassingsgebieden in de zorg voor mensen met kanker, chronische ziekte of crisis en hun naasten. Supervisie over de uitgevoerde opdrachten neemt een belangrijke plaats in.

Doel

De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met kanker, chronische ziekte of crisis vakkundig en diepgaand te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is.
Mensen met kanker, chronische ziekte of crisis te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit te doen voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

Doelgroep

Hulpverleners in de (psychosociale) oncologische zorg, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, cam therapeuten, counsellors, fysiotherapeuten, artsen.

Voorwaarde voor deelname: De Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit is gevolgd.

Programma

Literatuur

Data en tijden

Er zijn vier trainingsdagen, vier supervisie dagdelen en één live-supervisie in 2021, waarvan de data nog worden vastgesteld.

Locatie: Weteringschans 74, 1017 XR Amsterdam

Leiding: Jan Taal en Patricia Deiters-Rahusen

Extra informatie
Contacturen: 36
Zelfstudie, bestaande uit het bestuderen en lezen van literatuur, oefenen met een proefpersonen, verslaglegging voor supervisie, andere zelfstudie-oefeningen en toets: 44 uur
Studiebelasting: 80  uur; 2,9 EC

Toetsing en certificering

De Vervolgtraining wordt afgesloten met een toetsing. Na het met succes volbracht hebben van de toetsing ontvangt de deelnemer het Certificaat Verbeeldingstoolkit-coach en wordt opgenomen in het desbetreffende Register dat gepubliceerd wordt op deze website www.imaginatie.nl en via www.verbeeldingstoolkit.nl en www.kankerinbeeld.nl.

Na het voltooien van deel II van de leergang ontvangt de deelnemer het Certificaat Verbeeldingstoolkit-coach en wordt opgenomen in het desbetreffende Register dat gepubliceerd wordt op deze website www.imaginatie.nl en via www.verbeeldingstoolkit.nl en www.kankerinbeeld.nl.

Het vereiste voor het voltooien van de vervolgtraining
a) 90% aanwezigheid tijdens de modules;
b) het met goed gevolg volbracht hebben van de toets.

Informatie certificering en toetsing

Kosten Vervolgtraining  € 775,-

Medewerkers en vrijwilligers van inloophuizen en hospicenkunnen voor een gereduceerd tarief deelnemen: € 450,-

BTW wordt niet in rekening gebracht

Accreditatie SNRO, NVPA
Bij SBK, FVB en NBVH zijn de accreditaties aangevraagd.

Aanmelding voor de Vervolgtraining is al mogelijk. U krijgt dan bericht over de data van de training zodra die bekend zijn. Vermeld bij uw aanmelding wannner u de Basistraining heeft gevolgd of nog gaat volgen. Aanmelden: mariannemartens@imaginatie.nl

Inschrijven

Inschrijven voor de Vervolgtraining doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: mariannemartens@imaginatie.nl

 

logoKankerinBeeld_A_cmyk

Stichting Kanker in Beeld ondersteunt het project Verbeeldingstoolkit.

Reglement voorwaarden en procedures

Course Information
  • Timings:
    in 2021 vier trainingsdagen
    vier supervisie dagdelen
    één live-supervisie
    data worden nog vastgesteld

Related Courses