Vervolgtraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit

Vier trainingsdagen, vier supervisie dagdelen en één live-supervisie

In de vervolgtraining wordt er intensief geoefend met de vele aspecten en thema’s van de Verbeeldingstoolkit en diens toepassingsgebieden in de zorg voor mensen met kanker, chronische ziekte of crisis en hun naasten. Supervisie over de uitgevoerde opdrachten neemt een belangrijke plaats in.

Doel

De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met kanker, chronische ziekte of crisis vakkundig en diepgaand te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is.
Mensen met kanker, chronische ziekte of crisis te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit te doen voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

Doelgroep

Hulpverleners in de (psychosociale) oncologische zorg, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, cam therapeuten, counsellors, fysiotherapeuten, artsen.

Voorwaarde voor deelname: De Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit is gevolgd.

Te bestuderen literatuur

Burg, L. van der. 2014. Als papa of mama kanker heeft. Reliëf. Jaargang 15, nr. 1, februari. 15-19.

Gordijn, M. 2004. Beeldende creatieve therapie in de kortdurende oncologische psychosociale zorg. Kanker. Oktober.

Grotendorst, A. Ans Grotendorst in gesprek met Jan Taal over verbeeldingskracht bij kanker. In: Onderwijs en Gezondheidszorg. September 2009. Klik hier (PDF)

Malchiodi, C. 1999. Introduction. In: C. Malchiodi. Medical Art Therapy with Adults. 13-23. London: Jessica Kingsley Publishers

Taal, J. 2003. Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie. In: C. Holzenspies & J. Taal (red.) Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 8–20. Klik hier

Taal, J. (2012). Verbeeldings Toolkit. Psychosociale Oncologie. nr. 2. Klik hier (PDF)

Taal, J. Imaginatie-therapie. 1994. Tijdschrift voor psychotherapie. 4. 227-246. Klik hier

Vos, P. Kanker in Beeld. 2009. Het rijk geillustreerde boek bij de manifestatie, verkrijgbaar via www.kankerinbeeld.nl. Verkrijgbaar in de boekhandel voor € 17,95.

Aanbevolen literatuur:

Jonker-Pool, G. 2001. Kanker: een existentiële opgave. In: J.C.M. de Haes e.a. Psychologische patientenzorg in de oncologie. 73-85.

Sheikh, A.A., R.G. Kunzendorf & K.S. Sheikh 2003. Healing Images: Historical Perspective. In: A.A. Sheikh (red.).Healing Images. The Role of Imagination in Health. 3-25. Baywood, New York.

Sheikh, A.A. & Sheikh, K.S. 1991. Death Before Life: Therapeutic Potential of Death Imagery. In: Death Imagery. 7-24. Milwaukee. American Imagery Institute.

Data
Vier trainingsdagen. De data worden nog bekend gemaakt.

Tijd en locatie
10 tot 17 uur in Amsterdam.

Leiding

Jan Taal, Marian Kramers, Patricia Deiters-Rahusen en Aukje Reinders

Toetsing en certificering

De Vervolgtraining wordt afgesloten met een toetsing en leidt tot certificering. Na het voltooien van deel II van de leergang ontvangt de deelnemer het Certificaat Verbeeldingstoolkit-coach en wordt opgenomen in het desbetreffende register dat gepubliceerd wordt op deze website www.imaginatie.nl en op www.kankerinbeeld.nl.

Het vereiste voor het voltooien van de vervolgtraining
a) 90% aanwezigheid tijdens de modules;
b) het met goed gevolg volbracht hebben van de toets.

Voor alle informatie over de vereisten voor certificering en de toetsing: klik hier.

Kosten Vervolgtraining
Psychologen en artsen: € 945,-
Verpleegkundigen, vaktherapeuten, POH’s, maatschappelijk werkenden en anderen: € 775,-
Medewerkers en vrijwilligers van inloophuizen en hospicen: € 450,-

BTW wordt niet in rekening gebracht (Registratie CRKBO)

 

logoKankerinBeeld_A_cmyk

Stichting Kanker in Beeld ondersteunt het project Verbeeldingstoolkit.

 

Reglement voorwaarden en procedures

Course Information
 • Timings:
  vier trainingsdagen
  vier supervisie dagdelen
  één live-supervisie
  data worden nog bekend gemaakt
  10 - 17 uur

Related Courses