Cyclus Expressieve werkvormen

Cyclus Expressieve werkvormen en imaginatie in therapie en coaching

In coachings- en therapieland is het gesprek de dominante werkvorm. Expressieve werkvormen, zoals bijvoorbeeld tekenen, schrijven, dichten, stem, fotograferen, spel en drama kunnen een enorme meerwaarde bieden. Het zijn werkvormen die de creatieve en irrationele lagen van de persoonlijkheid ruimte geven. Ongekende bronnen van inspiratie en waarde krijgen de kans. Daarnaast helpt expressiviteit om nieuwe inzichten en vaardigheden te verdiepen en te integreren.

De cyclus bestaat uit vier zaterdagen verspreid over het jaar:

1. Module Drama, spel & imaginatie
o.l.v. Aukje Reinders

2. Module Beeldende werkvormen & imaginatie
o.l.v. Marian Kramers

3. Module Stem & imaginatie
o.l.v. Mariejan van Oort

4. Module Schrijven & imaginatie
o.l.v. Christine de Vries

De kosten voor het volgen van één module bedraagt € 145

Bij inschrijving voor de gehele cyclus van vier modules ontvangt men 25% korting. De kosten bedragen dan € 435.

Extra korting:

Indien tegelijkertijd ook wordt ingeschreven voor meerdere andere modules van de leergang Imaginatie ontvangt men 10% korting op de kosten van die andere modules.

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Reglementvoorwaardenenprocedures