Psychologische behandeling Generalistische Basis GGZ

Psychologische behandeling
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De kenmerken van onze psychologische behandeling zijn:

  • iedereen heeft vitale bronnen van waaruit oplossingen en ontwikkeling mogelijk zijn; wij helpen je die te vinden;
  • integrale benadering van alle levensaspecten: lichaam, gevoel, verstand, zelfversterkende en spirituele vermogens;
  • cognitie èn creativiteit gaan hand in hand;
  • de innerlijke beeldenwereld is een oneindig rijk terrein; wij bieden ‘het gereedschap’ om daarvan zinvol gebruik te maken;
  • op maat gesneden trajecten (geen protocolaire dwangbuis);
  • de client krijgt praktische opdrachten en handvatten voor toepassingen;
  • er worden concrete einddoelen nagestreefd.

De behandeling geschiedt door gz-psycholoog Jan Taal BIG NIP NVPO.
AGB 94004552; BIG 79051141025. Hij is in bezit van het geregistreerde kwaliteitsstatuut van GGZ Nederland en is opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie.

Op verwijzing door uw huisarts kunt u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen. Bespreek met uw huisarts of zij/hij een verwijzing naar de GBGGZ kan doen. In de verwijzing dient te staan dat het een ‘vermoeden van een DSM-stoornis’ betreft. In dat geval kan u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen. Hieronder volgt meer informatie over de vergoeding.

Jan Taal is aangesloten bij de groep psychologen die contractvrij werkt in de Generalistische Basis GGZ (www.contractvrijepsycholoog.nl) en die niet meer gebonden wil zijn aan de steeds verdergaande inmenging van en beperkingen door de verzekeraar (ziektekostenverzekering). Deze inmenging en beperkingen komen namelijk niet ten goede aan de behandeling.
De behandelingen worden wel nog steeds vergoed door de verzekeraar.
Indien u een restitutiepolis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten 100%.
Indien u een natura- of budget-polis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten gedeeltelijk. Dit is per verzekeraar verschillend en kan variëren van 50 tot 85%. Dit kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar.
Indien u minderdraagkrachtig bent en uw verzekeraar slechts gedeeltelijk vergoedt (bij een natura- of budget-polis) dan kan het verschil u worden kwijtgescholden. N.B. Dit kwijtschelden geldt niet voor het algemeen wettelijke eigenrisico van € 385,- per jaar.

Meer over Jan Taal

Voor informatie over tarieven, vergoeding en facturering door de ziektekostenverzekering:

Tarieven GBGGZ Nederlandse Zorgautoriteit 2019

Tarieven GBGGZ Nederlandse Zorgautoriteit 2020

De website van de Contractvrije Psycholoog geeft een overzicht van de vergoedingen en beperkingen door de zorgverzekeraars:

Overzicht Vergoeding Zorgaanbieders in BGGZ 2019

Overzicht Vergoeding Zorgverzekeraars in BGGZ 2020

Openingstijden:
maandag 10.00 tot 18.00 uur
dinsdag 10.00 tot 18.00 uur
woensdag 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 10.00 tot 18.00 uur.

Wachttijden:
Aanmeldingswachttijd: maximaal drie weken.
Behandelingswachttijd: maximaal vier weken.

GGZ Kwaliteitsstatuut

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op: JanTaal@protonmail.com of per telefoon 020-6731395

Privacy
Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Wij hebben een beroepsgeheim, hetgeen geheimhoudingsplicht betekent voor wat ons ter kennis komt.
Onze email wordt veilig verzonden via Secure ProtonMail.

Klachtprocedure
Indien u een klacht heeft kunnen wij samen met u proberen tot een oplossing te komen.
Indien dit voor u onvoldoende oplossing biedt kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP

Lees over
Imaginatie
Imaginatie-therapie
De Verbeeldings Toolkit bij kanker, chronische ziekte of crisis of de Engelstalige editie Imagery Toolbox 3.0
Coaching
Loopbaan-begeleiding

en nog veel meer achtergrondartikelen: klik hier

 

Contact Information
Jan Taal
gz-psycholoog BIG NIP NVPO
AGB code 94004016
BIG nr. 79051141025
Stay in Touch

Our Courses

Our Faculty

Jan Taal
trainer-directeur Amsterdam School voor Imaginatie en gz-psycholoog, BIG nr. 79051141025

Jan Taal

Jan Taal (1949) is sinds 1978 actief in de ontwikkeling van imaginatie. Hij heeft...