Psychologische behandeling Generalistische Basis GGZ

Psychologische behandeling
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De kenmerken van onze psychologische behandeling zijn:

  • iedereen heeft bronnen van waaruit oplossingen en ontwikkeling mogelijk zijn; wij helpen je die te vinden;
  • de innerlijke beeldenwereld is een oneindig rijk terrein; wij bieden ‘het gereedschap’ om daarvan succesvol gebruik te maken;
  • integrale benadering van alle levensaspecten: lichaam, gevoel en verstand;
  • cognitie èn creativiteit gaan hand in hand;
  • op maat gesneden trajecten (geen protocolaire dwangbuis);
  • de client krijgt praktische opdrachten en handvatten voor toepassingen;
  • er worden concrete einddoelen nagestreefd.

Op verwijzing door uw huisarts kunt u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen. Bespreek met uw huisarts of zij/hij een verwijzing naar de GBGGZ kan doen. In de verwijzing dient te staan dat het een ‘vermoeden van een DSM-stoornis‘ betreft. In dat geval kan u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen.

De behandeling geschiedt door 1e lijns- en gz-psycholoog Jan Taal BIG NIP NVPO VvTP. Hij is aangesloten bij de groeiende groep psychologen die contractvrij werkt (www.contractvrijepsycholoog.nl)

Voor informatie over tarieven, vergoeding en facturering door de ziektekostenverzekering: Tarieven en vergoedingen GBGGZ 2018

De website van de Contractvrije Psycholoog geeft een overzicht van de vergoedingen en beperkingen door de zorgverzekeraars: Overzicht Vergoeding Zorgaanbieders in BGGZ 2018

Openingstijden:
maandag 10.00 tot 18.00 uur
dinsdag 10.00 tot 18.00 uur
woensdag 10.00 tot 18.00 uur
donderdag 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 10.00 tot 18.00 uur.

Wachttijden:
Aanmeldingswachttijd: maximaal drie weken.
Behandelingswachttijd: maximaal zes weken.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op: JanTaal@protonmail.com of per telefoon 020-6731395

Privacy
Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Wij hebben een beroepsgeheim, hetgeen geheimhoudingsplicht betekent voor wat ons ter kennis komt.
Onze email wordt veilig verzonden via Secure ProtonMail.

Klachtprocedure
Indien u een klacht heeft kunnen wij samen met u proberen tot een oplossing te komen.
Indien dit voor u onvoldoende oplossing biedt kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP

Lees over
Imaginatie
Imaginatie-therapie
De Verbeeldings Toolkit bij kanker e.a. chronische ziekte en crisis
Coaching
Loopbaan-begeleiding

en nog veel meer achtergrondartikelen: klik hier

 

Contact Information
Jan Taal
1e lijns en gz-psycholoog BIG NIP NVPO
AGB code 94004016
Stay in Touch

Our Courses

Our Faculty

Jan Taal
trainer-directeur School voor Imaginatie en gz-psycholoog

Jan Taal

Jan Taal (1949) is sinds 1978 actief in de ontwikkeling van imaginatie. Hij heeft...