Een avond met de dood

Woensdag 2 november 2022
19.00 – 21.30 uur
Online workshop via zoom

Één zekerheid die we in het leven hebben is dat op een dag ons lichaam zal sterven: de dood. Wat er dan met ons (bewust)zijn gebeurt is een groot mysterie. Een mysterie dat in nagenoeg alle spirituele en religieuze tradities een centrale rol speelt.

Sommige neurologen vinden de dood helemaal geen mysterie. Zij gaan er vanuit dat we niet meer zijn dan ons brein. Deze ‘materialistische’ stellingname is echter gebaseerd op een misvatting. We hebben een lichaam maar zijn meer dan dat. De aard van het bewustzijn is niet-materieel. Juist de ‘harde’ natuurwetenschappelijke bevindingen in de twintigste eeuw hebben dat laten zien. In de eerste plaats is er de relativiteitstheorie op macro-niveau: ruimte en tijd, waaronder ons lichaam valt, zijn geen vaste waarden, maar zijn relatieve waarnemingen. En op micro-niveau is er de quantum mechanica die de centrale rol van de waarneming met betrekking tot ‘alles wat bestaat’ heeft aangetoond. Nobelprijswinnaar Eugene Wigner heeft dat als volgt kort samengevat: ‘er is bewustzijn nodig voor het universum (‘materie’) om te bestaan: mind over matter.
De oorsprong van het bewustzijn is niet-materieel, het is derhalve razend interessant wat er naar de fysieke dood gebeurt met ons . . .

Volgens sommige neuropsychologen hallucineren we ons lichaam. Rest de vraag ‘wat hallucineren (imagineren) we na de dood, voorbij het lichaam’?
Met imaginatie, zijnde een beproefde manier om diepere lagen in onze psyche te openen, gaan we deze avond ‘een kijkje’ ertoe betrachten. Het zal ons niet ‘de waarheid’ over de dood brengen, maar mogelijk wel ons laten ervaren hoe ‘de dood’ diep bij ons van binnen, voorbij rationaliteit en aangeleerde opvattingen leeft.
Er worden imaginatie-oefeningen m.b.t. het thema gedaan en er zal uitwisseling van ervaringen zijn tussen de deelnemers.

N.B. Indien u in psychotherapeutische of psychiatrische behandeling bent of anderszins psychische klachten heeft, is het van belang dat wij met u bespreken of de workshop geschikt is om aan deel te nemen. U melding hiervan dient voorafgaande aan de workshop, bij uw aanmelding, te geschieden. Dit vanwege de delicaatheid van het onderwerp en onze zorgvuldigheid, en mede omdat de workshop online plaatsvindt.

Datum en tijd

Woensdag 2 november 2022 19.00 – 21.30 uur
Online

Kosten €20,-
Minderdraagkrachtigen €10,-

Deze cursus-activiteit is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Inschrijven voor deze lezing-workshop doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens (voor elke deelnemer die u inschrijft): mariannemartens@imaginatie.nl