23 & 24 november 2024 Weteringschans 74, Amsterdam
10.30 – 17.00 uur

+ online super- en intervisie 19 december 2024
19.00 – 21.15 uur

Leiding: Jan Taal

Masterclass Essentie, dynamiek en technieken van imaginatie

23 & 24 november + 19 december 2024

Imaginatie opent de diepere regionen van de psyche, daar waar werkelijke veranderingen in mensen en in hun gedrag ontstaan. In deze masterclass worden de belangrijkste interventies van imaginatie beoefend. De finesses van de verscheidene imaginatie-technieken, het oefenen en het leren toepassen in de praktijk met cliënten staan centraal.

Met imaginatie leer je cliënten ik-sterk te navigeren in de arena van bewuste en onbewuste zelfbeelden, drijfveren en talenten, problemen en uitdagingen aan te gaan en tot adquate zelfontplooiing te komen.
De eerste stap (stadium) is het leren kennen van wat er van binnen leeft en hoe dat gedrag en beleving beïnvloedt met betrekking tot de aan de orde zijnde thematiek of problematiek. Het de cliënt leren zichzelf te coördineren en aan te sturen middels de imaginatie-technieken is de volgende stap (tweede stadium). De integratie en toepassing in het dagelijkse leven vormt hierin een essentiele rol.

De onderwerpen in de masterclass zijn:

– entree-technieken, hoe een imaginatie in te zetten; voorbereiding, timing en motivatie;

– exploratie van een thema;

– dialoog- en identificatietechnieken;

– creatieve en expressieve werkvormen;

– het inzetten van hulpfiguren;

– concretisering en toepassing van imaginatie in het dagelijkse leven;

– spontane, receptieve en directieve, actieve imaginatie;

– waartoe imaginatie en waartoe niet; contra-indicaties;

– ik-sterkte, draagkracht en integratievermogen;

– de waarde van weerstand en hoe dat positief in te zetten;

– de invloed van het eigen proces van de begeleider (tegenoverdracht);

– de plaats van imaginatie in transpersoonlijke en positieve psychologie.

Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen zijn er demonstraties, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers veelvuldig plaats.
Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie.
Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes veel aandacht.
Aan het eind van de tweede dag krijgt de cursist opdrachten mee om uit te gaan voeren met proefpersonen of cliënten. Na circa 4 en circa 8 weken zijn er online supervisie en intervisie bijeenkomsten om de ervaringen te bespreken.

Na de masterclass heeft cursist:

– inzicht gekregen in de waarde van imaginatie in counseling, therapie en coaching;

– een breed spectrum van imaginatie-werkvormen en technieken geleerd voor de toepassing in de praktijk van zijn werkveld;

– inzicht verkregen hoe zij/hij imaginatie kan toepassen en doseren, welke dynamiek en welke mogelijkheden, beperkingen en valkuilen er zijn;

– ervaren hoe imaginatie toe te passen met proefpersonen en/of cliënten en kan toepassingen van imaginatie gebruiken in de context van zijn werkveld.

 

Doelgroep

Psychotherapeuten, psychologen, vaktherapeuten, counselors, coaches, supervisoren, trainers, CAM-therapeuten, psychosociaal werkenden of anderen die mensen procesmatig begeleiden.
Voorwaarde voor deelname is een HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding. Bij twijfel over uw vooropleiding kunt u contact opnemen.

 

Literatuur
– Taal, J. (2019). Drie stadia van imaginatie
– Taal, J. (2022). Imagery in Therapy, Counselling and Coaching
– Taal, J. (2017). Cursusboek Verbeeldingstoolkit 3.0
– Metner, R. The Unfolding Self. (1986, 2010). Ross: Pioneer Imprints
Sheikh, A. A. , Kunzendorf, R. G. , & Sheikh, K. S. Healing Images: Historical Perspective. In: Sheikh, A.A. (ed.). (2003) Healing Images. The Role of Imagination in Health. 3-26. New York: Baywoo

Nog meer achtergrondartikelen en boeken.

De masterclass Exploratie en coördinatie van de psychische beeldenwereld is onderdeel van de Leergang Imaginatie Expertise.

De masterclass kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Contacturen: 13 uur
Studiebelasting: 18 uur

Leiding: Jan Taal

Data en tijden
Zaterdag en zondag 23 & 24 november 2024, 10.30 tot 17.00 uu
r op locatie Weteringschans 74, Amsterdam.
+ online supervisie en intervisie op donderdag 19 december 2024 19.00 – 21.15 uur.

Kosten: € 395,-

De leergang en de masterclasses zijn vrijgesteld van BTW.

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Inschrijven
Inschrijven voor deze masterclass doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email, telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

50% reductie bij herhaling
Het is vaak zinnig en nuttig om deze masterclass te herhalen. Bij herhaling van deelname ontvang je 50% korting op de kosten van deelname.

Accreditatie leergang

SNRO: 0,8 EC; 3,6 EC voor de gehele leergang Imaginatie Expertise
Register Vaktherapie: 75 PE punten voor de gehele leergang Imaginatie Expertise
NVPA

Reglement, voorwaarden en procedures