Exploratie van de eigen beeldenwereld

Module informatie

Data

Zaterdag en zondag 11 & 12 december 2021

Instructeur

Jan Taal

Exploratie van de eigen beeldenwereld

Thuis zijn in de eigen beeldenwereld is onontbeerlijk voor de coach, therapeut, supervisor of trainer die imaginatie wil toepassen met anderen. Deze module biedt hiertoe een excellente gelegenheid. De module is ervaringsgericht, derhalve zijn ook andere geïnteresseerden welkom om er aan deel te nemen.

Lesplan

Doelstellingen

In deze module staat de beleving door de cursist van de eigen beeldenwereld centraal.

  1. Cursist komt zo veel mogelijk thuis in zijn eigen beeldenwereld, of anders gezegd, cursist leert zijn eigen beeldenwereld kennen en beleeft ook aan den lijve wat imaginatie betekent en voor effect kan hebben op een persoon.
  2. Cursist is door het hierboven genoemde beter in staat onderscheid te maken tussen zijn eigen beeldprocessen en dat van een client.
  3. Cursist is door punt 1 en 2 beter in staat anderen met Imaginatie te begeleiden. In de module wordt met het eigen beeldmateriaal gewerkt vanuit verschillende Imaginatie-invalshoeken, waaronder:
  • deel-persoonlijkheden imaginatie
  • diepte- en hoogte-imaginatie;
  • dromen;
  • toekomst-imaginatie;
  • concretisering en toepassing in het dagelijkse leven.

Inzicht in de methodiek van imaginatie komt wel aan de orde in de module, doordat de oefeningen besproken worden, maar is secundair. De primaire focus in de oefeningen en besprekingen is de eigen belevingswereld van de cursist. Onderdeel hierbij is dat de cursist wordt uitgenodigd om zijn belevingen te delen met andere cursisten, waarbij er twee uitgangspunten zijn:

Iedere cursist is vrij in wat hij wel of niet deelt met een andere cursist of met de docent.
Hetgeen een cursist vertelt en/of laat zien aan anderen in de module is vertrouwelijk en mag door cursisten en docent niet aan anderen worden gecommuniceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de cursist in kwestie.
De module bestaat uit twee trainingsdagen.

Lesplan

Programma

Algemene informatie

De module Exploratie van de eigen beeldenwereld is onderdeel van de leergang Imaginatie Fase I, maar kan ook als éénmalige training gevolgd worden.

Programma

Literatuur

Extra Informatie

Aantal deelnemers: maximaal 12

Contacturen: 11 uur
Studie-uren: 2 uur
Totaal studielast: 13uur; 0,5 EC

Leiding: Jan Taal

Data

Zaterdag en zondag 11 & 12 december 2021
Zaterdag 10.30 – 17.00 uur, zondag 10.00 tot 16.30 uur

Locatie

Weteringschans 74, Amsterdam

Kosten

€350,-

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Reductie

Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal. Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

Na de module wordt er na 3 tot 5 weken een facultieve supervisie aangeboden over toepassingen van het geleerde (voor het gereduceerde tarief van € 40).

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie

Accreditatie SNRO, NVPA
Bij SBK, FVB en NBVH zijn de accreditaties aangevraagd.