De onder- en bovenstromen van zelfbeelden

Doorslaggevend voor hoe we in het leven staan, is de onderstroom van innerlijke beelden. De impact van met name de zelfbeelden op ons handelen in de praktijk van alledag, kan niet genoeg op waarde worden geschat. De invloed hiervan op onze identiteit, op onze relaties en op hoe we ons gedragen is misschien wel het grootste geheim in de moderne psychologie. De innerlijke beeldenwereld wordt daarom wel genoemd: de arena van wie we zijn en kunnen worden.

Veelvuldig is het misverstand, dat het bij imaginatie alleen om visuele beelden gaat en dat niet iedereen die heeft. Niets is minder waar. Net als iedereen dromen heeft, zo heeft iedereen innerlijke beelden en dat gedurende de gehele dag. Alleen hoe en in welke mate die worden waargenomen is verschillend: innerlijk ‘zien’, ‘horen’, ‘voelen’, ‘denken’, ‘ruiken’, ‘proeven’, ‘intuïtief’, . . . De zintuigen die we hebben om ons innerlijk waar te nemen zijn in wezen van een andere orde dan de zintuigen waarmee we de externe wereld waarnemen. Met imaginatie train je je vaardigheid erin.

Kom naar de online lezing-workshop Levenskunst en imaginatie dan vertel ik er meer over (met lichtbeelden) en kun je zelf meemaken hoe dat werkt en hoe je in de innerlijke arena kunt handelen.

Jan Taal

Meer blogs