13 & 14 april 2024,
10.30 – 17.00 uur

Weteringschans 74, Amsterdam

+ online super- en intervisie 13 mei 2024 19.00 – 21.15 uur

Leiding: Jan Taal

 

Masterclass Helen van een trauma met imaginatie

Een trauma is een psychologische wond die nog niet geheeld is en daardoor in het leven van de persoon een negatieve invloed blijft uitoefenen. Trauma’s vinden op allerlei niveaus plaats, van overgevoeligheden en allergieën voor bepaalde situaties tot aan zware ingrijpende psychische verwondingen met een grote belemmerende invloed.
Imaginatie kan een effectieve methode bieden om een trauma te helen.

Effectiviteit

Er zijn meerdere redenen voor de effectiviteit van imaginatie bij trauma:

  1. Spontane beelden die betrekking hebben op het trauma vormen een essentieel deel van de klachten van de persoon en vertegenwoordigen derhalve het belangrijke psychologisch werkveld. Woorden zijn meestal onvoldoende om de innerlijke beleving van de persoon te beschrijven. Beelden bieden een veelomvattender medium voor waar het om gaat.
  2. Stressvolle en angstige situaties kunnen met imaginatie op een symbolische, transformatieve wijze behandeld worden, zonder dat al de details verteld hoeven te worden.
  3. Herbeleven van het trauma kan helpen inzicht te verkrijgen van wat er nodig is om ‘de psychische wond’ van het trauma te helen, maar is op zichzelf niet noodzakelijk in het helingsproces. Het kan zelfs schadelijk zijn in een aantal gevallen doordat het juist de pijn van een trauma nog meer (onnodig) naar boven haalt en disbalans (ik-zwakte)* ten gevolge heeft. Het is het potentieel van imaginatie dat het middelen biedt om op een symbolische wijze ‘de psychische wond’ te helen.
  4. Geselecteerde archetypische beelden kunnen een weldadig effect op de persoon hebben en kunnen de ik-sterkte van de persoon versterken ten opzichte van het trauma. Juist ook spirituele bronnen in de persoon kunnen met imaginatie beschikbaar en hanteerbaar worden.
  5. De oh zo belangrijke zelfwerkzaamheid van de persoon kan met eenvoudige imaginatieve en creatieve opdrachten vaak betrekkelijk gemakkelijk bevorderd worden.
  6. Met het helen van de psychische wond verrijkt de persoon zich met nieuwe kwaliteiten die voor meerdere gebieden in het leven van nut zijn.

Stappenplan

Het helen van een diep trauma vereist een specifiek aan de situatie en context van de persoon aangepaste aanpak, een stappenplan waarin de bevordering en verankering van de ik-sterkte* leidend dient te zijn. Dit stappenplan wordt in de masterclass gedemonstreerd en beoefend met de deelnemers.
In dit op de persoon toegesneden stappenplan ligt de focus op ‘wat helpt om het trauma te helen’. Ieder trauma en iedere persoon is wat dit aangaat uniek. Datgene wat de cliënt specifiek nodig heeft met de ‘psychische wond’ wordt bevorderd, ontwikkeld of recript. Meestal is dat wat ten tijde van het ontstaan van het trauma niet of onvoldoende aanwezig was.
Confrontatie met de traumatische beelden (exposure) vormt soms wel en soms juist niet onderdeel in de te nemen stappen. Met name in gevallen waarin de ik-sterkte te zwak is ten aanzien van het trauma is er een contra-indicatie tegen exposure.

* De ik-sterkte is het vermogen om adequaat om te gaan met situaties, belevingen en sensaties in de binnenwereld én de buitenwereld.

Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen zijn er demonstraties, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers veelvuldig plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes veel aandacht.

Na de twee trainingsdagen op locatie is er na circa vier weken een online supervisie en intervisie bijeenkomst waarin de ervaringen van de cursisten met proefpersonen of cliënten worden behandeld.

Na afloop van de masterclass:
– heeft de cursist inzicht gekregen in en heeft geoefend met het trauma-verwerkings-stappenplan en kan dat uitvoeren.
– heeft de cursist inzicht verkregen in de het helende potentieel dat imaginatie biedt en heeft inzicht gekregen m.b.t. de valkuilen en hoe deze te hanteren en te behandelen.
– heeft de cursist geleerd dat de ik-sterkte van de cliënt de leidende factor is in de keuze van techniek en dosering van de opbouw van het helende proces.

Doelgroep

Psychotherapeuten, psychologen, vaktherapeuten, counselors, coaches, supervisoren, trainers, CAM-therapeuten, psychosociaal werkenden of anderen die mensen procesmatig begeleiden.
Voorwaarde voor deelname is een HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding. Bij twijfel over uw vooropleiding kunt u contact opnemen.

Leiding: Jan Taal

Literatuur
Taal, J. & en Krop, J. (2003). Imagery in the treatment of trauma. In: Sheikh, A. A. (ed.) Healing Images. The Role of Imagination in Health. MImagery and Human Development Series. p. 396-407.

– Taal, J. (2019). Drie stadia van imaginatie
– Taal, J. (2022). Imagery in Therapy, Counselling and Coaching

Deze masterclass is onderdeel van de Leergang Imaginatie Expertise.

De masterclass kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Studiebelasting
Contacturen: 13 uur
Studiebelasting: 18 uur

Data

Zaterdag en zondag 13 & 14 april 2024 op locatie Weteringschans 74, Amsterdam
10.30 – 17.00 uur
+ online super- en intervisie 13 mei 2024 19.00 – 21.15 uur

Kosten € 395

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

50% reductie bij herhaling
Het is vaak zinnig en nuttig om nogmaals aan deze module deel te nemen. Bij herhaling van deelname ontvang je 50% korting op de kosten van deelname.

Inschrijven
Inschrijven voor deze masterclass doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email, telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds
Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie leergang
SNRO  3,6 EC
Register Vaktherapie
NVPA

Reglement, voorwaarden en procedures