Helen van een trauma met imaginatie

Module informatie

Data

23 & 24 april 2022

23 mei 2022 supervisie

Instructeur

Jan Taal

Helen van een trauma met imaginatie

Een trauma is een psychologische wond die nog niet geheeld is en daardoor in het leven van de persoon een negatieve invloed blijft uitoefenen. Trauma’s vinden op allerlei niveaus plaats, van overgevoeligheden en allergieën voor bepaalde situaties tot aan zware ingrijpende psychische verwondingen met een grote belemmerende invloed.

Imaginatie kan een effectieve methode bieden om een trauma te helen.

Er zijn meerdere redenen voor de effectiviteit van imaginatie bij trauma:

  1. Spontane beelden die betrekking hebben op het trauma vormen vaak een essentieel deel van de klachten van de persoon en vormen derhalve een belangrijk psychologisch werkveld.
  2. Woorden zijn vaak onvoldoende om de innerlijke beleving van de persoon te beschrijven. Beelden bieden een veelomvattender medium voor waar het om gaat.
  3. Stressvolle en angstige situaties kunnen met imaginatie op een symbolische wijze behandeld worden, zonder dat al de details verteld hoeven te worden.
  4. Geselecteerde symbolische, archetypische beelden kunnen een weldadig effect op de persoon hebben met betrekking tot het trauma en kunnen de identiteit van de persoon versterken.

Stappenplan

In de module wordt een gedetailleerd stappenplan voor de verwerking van een trauma met behulp van imaginatie gepresenteerd en beoefend.
In dit stappenplan ligt de focus op ‘wat helpt om het trauma te helen’. Ieder trauma en iedere persoon is wat dit aangaat uniek. Het integratie-vermogen (ik-sterkte), dat wat de persoon aan kan en bruikbaar is om de psychische wond te helen, staat centraal in het helingsproces. Dit proces is maatwerk.
Confrontatie met de traumatische beelden (exposure) vormt soms wel en soms juist niet onderdeel in de te nemen stappen. De ‘trauma-wond’ kan zonder exposure geheeld worden.
Met name in gevallen waarin de ik-sterkte te zwak is ten aanzien van het trauma is er een contra-indicatie tegen exposure.

Doelgroep

Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Doelstellingen

Na de module :
– Cursist heeft inzicht gekregen in het trauma-verwerkings-stappenplan en kan dat uitvoeren.
– Cursist heeft inzicht verkregen in de beperkingen en valkuilen en hoe deze te hanteren en te behandelen.

Programma

Algemene informatie

Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen zijn er demonstraties, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers veelvuldig plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes veel aandacht.

Extra Informatie

Aantal deelnemers: maximaal 12

Contacturen: 13,5 uur
Studie-uren: 5 uur
Totaal studielast: 18,5 uur; 0,6 EC

Leiding: Jan Taal

Programma

Literatuur

De module ‘Helen van een trauma met imaginatie’ vormt onderdeel van de fase I van de Leergang Imaginatie, maar is ook apart te volgen.

Data & tijd

Zaterdag en zondag 23 & 24 april 2022

10.30 – 17.00 uur

Locatie

Weteringsschans 74, Amsterdam

Literatuurstudie, evenals een praktijkopdracht na de tweede cursusdag vormen onderdeel van het scholingstraject. Aan het eind van de tweede cursusdag krijgt de cursist een praktijkopdracht om uit te gaan voeren met een client of proefpersoon. Na een maand is er een online supervisie bijeenkomst waarin super- en intervisie plaatsvindt over de uitgevoerde praktijkopdracht.

Super-en intervisie bijeenkomst online via Zoom: maandag 23 mei 2021 19.00 – 21.30 uur.

Kosten

€375,-

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

50% reductie bij herhaling
Het is vaak zinnig en nuttig om nogmaals aan deze module deel te nemen. Bij herhaling van deelname ontvang je 50% korting op de kosten van deelname.

Reductie

Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal. Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email, telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie

SNRO, NVPA, LVPW, NBVH (24 pt), Register Vaktherapie
Bij SBK en FVB zijn de accreditaties aangevraagd.