Imaginatie technieken

Imaginatie betreft niet alleen visuele beelden, het betreft alle ‘innerlijk zintuiglijke’ ervaringen: innerlijke beleving van tast, geluid, geur, zien, beweging, gevoel, etc. Het inschakelen van meerdere zintuigen verdiept in het algemeen de imaginatie.

De verschillende Imaginatie technieken

  • Het begin van een imaginatie: motivatie, ontspanning en concentratie.
  • Waarnemen van een beeld bij het te behandelen thema.
  • Gevoelscontact met een beeld (in de imaginatie dichterbij gaan, de sfeer voelen, aanraken, etc.).
  • Dialoog met een beeld (een ‘intuïtief’ gesprek met een beeld; het beeld ‘spreekt’ net als dat in sprookjes kan gebeuren).
  • Identificatie met een beeld (veréénzelviging met het beeld; het subject wordt één met het beeld).
  • Creatieve expressie (schrijven, tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, dichten, zingen, muziek, dramatische expressie, etc.).
  • Integratie van de ervaring van de beelden in het lichaam.
  • Inzicht; de symbolische betekenis ontdekken in een beeld; herkennen in het dagelijkse leven.
  • De toepassing in de concrete werkelijkheid van ‘het beeld’, d.w.z. op een aanvaardbare, haalbare wijze in de praktijk brengen van het beeld (smart), door het te vertalen in concreet handelen (gedrag) in de context van het leven van alledag (privé, werk, etc.).

Imaginatie vereist geen bijzonder intelligentie-niveau, maar wel dat de persoon open wil staan voor zijn innerlijke beeldenwereld. Als het lukt dat contact te krijgen, dan blijkt dat het veelal een betekenisvolle beleving is met, op den duur, gevolgen in het gevoelsleven, het denken en het concrete gedrag.

De rol van de coach/therapeut (begeleider) is om de cliënt te helpen zijn weg en eigen oplossingen te vinden in zijn beeldenwereld en dat vervolgens in doelbewust gedrag te concretiseren. Soms volgt de begeleider de cliënt, soms stuurt hij, al naar gelang nodig is. Beide begeleidingswijzen behoren tot zijn instrumentarium.