Wat is imaginatie?

Krachtig psychologisch middel

Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun beelden.

Er is dan ook geen psychologische methode die zo wijdverspreid is als imaginatie, het is in alle culturen prominent aanwezig. Van de prehistorie tot en met de moderne reclame zijn beelden gebruikt in rituelen, geneeswijzen en psychotherapie, in onderwijs en coaching, politiek en commercie.
Lees Imagery in Therapy, Counselling and Coaching of De drie stadia van imaginatie, geschreven door Jan Taal.

 

Jan Taal introduceert imaginatie. 5:47 min.

Verbeelden is misschien wel het krachtigste psychologische middel dat er bestaat. Het is immers de manier waarop de geest informatie codeert, opslaat en verwerkt. Wat mensen werkelijk zijn is dan ook te vinden in hun innerlijke beelden. Het is het terrein waarop psyche, lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed (kunnen) worden.

Het individu wordt voortdurend beïnvloed door de eigen beelden (bewuste en onbewuste zelfbeelden) en door de beelden uit de omgeving en cultuur. Hoe belangrijk beelden zijn blijkt uit het feit dat mensen voortdurend beelden gebruiken om situaties en hun beleving te beschrijven: ‘Ik zit in de put’; ‘het was alsof ik vleugels kreeg’; ‘Ik ging als een speer’, ‘die affaire stinkt’; ‘ik ging door de hel’; ‘de zon schijnt weer’, ‘de concurrent is ons deel van de koek aan het oppeuzelen’, ‘hij sprak met een mierzoet stemmetje’, ‘het was zuur’, enzovoorts. Ook bij groepen, teams en organisaties spelen beelden een essentiële rol met betrekking tot de samenwerking, de veerkracht en de vitaliteit.

De verbeelding behoort tot de invloedrijkste spontane functies van de psyche. Het geeft toegang tot het domein van de creativiteit, daar waar de mens het meest vrij is.

In de verbeelding is alles mogelijk

Kenmerkend voor imaginatie is dat het de persoon in een diepere bewustzijnsstaat kan brengen. Naarmate de persoon meer betrokken raakt bij zijn beelden ontstaat er een soort van natuurlijke trance, net als wat kan gebeuren bij een meeslepende film, boek, of muziek, je gaat op in het verhaal en vergeet de tijd. In imaginatie zijn tijd en ruimte betrekkelijke feitelijkheden. Het speelt zich af in een (vijfde) dimensie waar in principe alles mogelijk is.

 

De kenmerken van de vijfde dimensie

  • intens bewustzijn, trance-achtig;
  • alsof je droomt (dagdromen); visioenen;
  • ervaring van tijdloosheid en ook in ruimtelijk opzicht lijken er geen grenzen te zijn;
  • beelden geladen met symbolische, psychische energie;
  • ervaring van een energie- of subtiel-lichaam;
  • contact met vitale, vernieuwende krachten kan ontstaan, maar ook met onverwerkte psychische delen.

Lees verder in het uitgebreide artikel De drie stadia van imaginatie

Imaginatie wordt ook wel visualisatie, geleide verbeelding of dagdroom en symbooldrama genoemd en wordt in vele therapieën en coachingsmethoden toegepast, bijvoorbeeld in hypnotherapie, EMDR, mindfulness en gedragstherapie, zij het meestal op een beperkte wijze. Er zijn vele verschillende imaginatie-technieken en meerdere wijzen waarop een imaginatie begeleid kan worden. Imaginatie kan met de ogen dicht, met de ogen open, in stilte, actief, sprekend, bewegend, expressief, …. De School voor Imaginatie geeft er veelzijdige training in. Lees verder over de technieken

“Imaginatie geeft niet alleen een beeld van wat cliënten (of jezelf) bezielt, met imaginatie kun je dat wat gewenst of nodig is organisch en diepgaand ontwikkelen