Module informatie

Data

11 & 12 februari 2023

follow up 11 maart 2023

Instructeur

Jan Taal

Innerlijke bronnen en veerkracht met archetypische imaginatie

Vitaliteit is een groot mysterie. Wat is die glans in de ogen, waar komt die vandaan? Kunnen we het opwekken, stimuleren, uitnodigen, vinden? En is dat te coachen?

In deze module exploreren we de innerlijke bronnen en potentie tot veerkracht die er in ieder mens aanwezig is, middels vier archetypische imaginaties, de levensboom, rivier & waterbron bron en het innerlijke kind.
De levensboom en water nemen in nagenoeg alle aan onze bekende culturen een prominente plaats in.
Het innerlijke kind is bron van spontaniteit en creativiteit in het leven en speelt in veel psychologische processen een belangrijke rol.

De ontmoetingen met deze ‘archetypen’ kunnen inspiratie, veerkracht en zingeving opleveren voor de uitdagingen in het leven. Voor in processen waarin de existentële dimensie of de behoefte aan vitaliteit en veerkracht een belangrijke rol inneemt, biedt het rijk gereedschap.

Doel

Na afloop van de module heeft de cursist zicht gekregen hoe zij/hij de imaginaties m.b.t. de levensboom, de rivier, de waterbron en het innerlijke kind in een therapeutisch-, counselings- of oachingsproces kan toepassen.
De cursist heeft inzicht en vaardigheid opgedaan ten aanzien van de archetypische, spirituele dimensie van imaginatie.

Doelgroep

Psychotherapeuten, psychologen, counselors, vaktherapeuten, coaches, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Algemene informatie

Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen is er demonstratie, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie met betrekking tot het onderwerp ‘innerlijke bronnen en veerkracht’. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes alle aandacht.

Een maand na de twee trainingsdagen is er een online follow-up (via zoom) waarin de persoonlijke ervaringen en de ervaringen met clienten m.b.t. het onderwerp en de interventies worden besproken en verdiept.

Programma, literatuur, tijden en studiebelasting

Download

Extra Informatie

Aantal deelnemers: maximaal 16

Leiding: Jan Taal

De module ‘Innerlijke bronnen en veerkracht met archetypische imaginatie’ is onderdeel van de Leergang Imaginatie die uit zes modules bestaat. Iedere module kan apart gevolgd worden en in de volgorde naar eigen keus.

Data

Zaterdag en zondag 11 & 12 februari 2023

Follow-up 11 maart 2023

Tijd

10.30 – 17.00 uur op 11 & 12 februari 2023

De follow-up is online op 11 maart van 10.00 tot 12.30 uur via zoom.

Locatie

Weteringsschans 74, Amsterdam

Kosten

€395,-

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

50% reductie bij herhaling
Het is vaak zinnig en nuttig om nogmaals aan deze module deel te nemen. Bij herhaling van deelname ontvang je 50% korting op de kosten van deelname.

Reductie

Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal. Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email, telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie

SNRO (0.6 EC)

NVPA (0.6 EC)

Register Vaktherapie (16 pt)