Innerlijke bronnen en veerkracht met archetypische imaginatie

Innerlijke bronnen en veerkracht met archetypische imaginatie

Vitaliteit is een groot mysterie. Wat is die glans in de ogen, waar komt die vandaan?
Kunnen we het opwekken, stimuleren, uitnodigen, vinden? En is dat te coachen?

In deze module exploreren we de innerlijke bronnen en potentie tot veerkracht die er in ieder mens aanwezig is, middels drie archetypische imaginaties, de levensboom, water & de bron van het leven en het domein van de dood. De levensboom en de bron nemen in nagenoeg alle aan onze bekende culturen een prominente plaats in, de dood wordt in  de meeste spirituele tradities beschouwd als de grootste ontmoeting met wat en wie we werkelijk zijn. De ontmoetingen met deze ‘archetypen’ kunnen zingeving en veerkracht opleveren voor de uitdagingen in het leven. Voor in therapeutische- en coachingsprocessen waarin de existentële dimensie en/of de behoefte aan veerkracht een belangrijke rol inneemt, biedt het rijk gereedschap.

Doel

Na afloop van de module heeft de cursist zicht gekregen hoe zij/hij de imaginaties m.b.t. de levensbron, de levensboom en de dood in een coachingsproces kan toepassen.
De cursist heeft inzicht en vaardigheid opgedaan ten aanzien van de archetypische, spirituele dimensie van imaginatie.

Doelgroep

Coaches, therapeuten, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Lesplan

Programma

Algemene informatie

Het onderricht is praktijkgericht. Naast theorie- en praktijkbesprekingen is er demonstratie, instructie en vindt het met elkaar oefenen van de deelnemers plaats. Theorie en inzicht worden steeds gekoppeld aan het ervaren van imaginatie. Naast het vakkundig leren beheersen van de technieken van imaginatie, krijgen de verschillende begeleidingswijzen en attitudes veel aandacht.

De module ‘Innerlijke bronnen en veerkracht met archetypische imaginatie’ vormt onderdeel van de fase I van de Leergang Imaginatie, maar is ook apart te volgen.

Programma

Meer over het archetype van de dood

Literatuur

Extra Informatie

Aantal deelnemers: maximaal 16
Contacturen: 12 uur; Studie-uren: 3 uur
Studiebelasting: 15 uur; 0,5 EC

Leiding: Jan Taal

 

Data

12 & 13 maart 2022

Tijd en locatie

Tijden: Zaterdag 10.30 – 17.00 uur; zondag 10.00 tot 16.30 uur.

Locatie: Weteringsschans 74, Amsterdam

Kosten

€350,-

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Na de module wordt er na 3 tot 5 weken een facultieve supervisie aangeboden over toepassingen van het geleerde (voor het gereduceerde tarief van € 40).

Reductie

Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal. Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

Inschrijven

Inschrijven voor deze module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie

is in aanvraag bij beroepsverenigingen.