Toen musicus Marga in een angst-crisis terecht kwam en haar creativiteit kwijt raakte begon zij imaginatie therapie. Het werd een interessante periode waarin zij een nieuwe weg in haar bestaan vond maar ook nieuwe wegen in het maken van muziek. Het pad was vol uitdagingen, maar imaginatie hielp haar om haar grenzen te kunnen stellen, maar ook om nieuwe visies te ontwikkelen. Lees en zie Marga’s verhaal en schilderingen: Marga’s journey (engels)

When musician Marga fell into a crisis of fear and lost her creativity she started imagery therapy. It became an interesting period in which she discovered new ways of being and in fact also new ways of playing music. The path was full of challenges, but imagery helped her realize her boundaries, but also expand to new visions. Read and see Marga’s story and paintings: Marga’s journey.