Leergang Imaginatie Expertise

Zes masterclasses

Imaginatie is een diepgaande, effectieve methode voor:

  • ontwikkelen van vaardigheden,
  • optimaliseren van prestaties,
  • zelfontplooiing en levenskunst,
  • oplossen van psychologische problemen,
  • visieontwikkeling, persoonlijk of voor een organisatie,
  • zingeving

De leergang bestaat uit zes masterclasses en wordt afgesloten met het Certificaat Imaginatie Expertise.

Na elke masterclassbijeenkomst op locatie in Amsterdam zijn er na circa vier weken online supervisie en intervisie bijeenkomsten. Daarin worden de toepassingen en proefsessies van de cursisten behandeld.

N.B. Iedere masterclass is ook afzonderlijk te volgen.

Krachtig psychologisch middel
Imaginatie is misschien wel het krachtigste psychologische middel dat er bestaat. Verbeelden is immers de manier waarop de geest informatie codeert, opslaat en verwerkt (spiegelneuronen o.m.). Dit verbeeldende vermogen is van nature in ieder mens aanwezig en actief werkzaam, het is ingeschapen, en oefent voortdurend een (onbewuste) invloed uit. Kinderen hebben er over het algemeen nog een direct contact mee. Bij volwassenen is de toegang ertoe vaak versluierd door de dominantie van cognitie en rationaliteit in het huidige educatieve en maatschappelijke tijdsgewricht.

Prominent in alle culturen
Wat mensen motiveert en hun gedrag bepaalt is te vinden in hun innerlijke (zelf)beelden.Het is het terrein waarop psyche, lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed (kunnen) worden.
Er is geen psychologische methode die zo wijdverspreid is als imaginatie, het is in alle culturen prominent aanwezig. Van de prehistorie tot en met de moderne reclame zijn beelden gebruikt in rituelen, geneeswijzen en psychotherapie, in onderwijs en coaching, politiek en commercie.

Mobiliseren van het groeipotentieel
Door middel van imaginatie wordt een cliënt geholpen om het groeipotentieel dat in hem (geborgen) zit te mobiliseren. In de leergang worden daartoe innerlijk gerichte imaginatievormen èn expressieve imaginatievormen onderricht. Uitgangspunt hierbij is dat zich in iedere persoon zelfversterkende bronnen bevinden die te vergelijken zijn met de wortels en de stam van een boom waaruit takken blijven groeien indien die de kans krijgen.
Blokkades en onverwerkte psychische delen kunnen uiteraard aan de oppervlakte komen. Imaginatie geeft een cliënt de mogelijkheden om daar op een organische manier een weg mee te vinden.

Zintuigen
Met imaginatie maakt een persoon contact met wat hem drijft en wat hem verder kan helpen. Imaginatie als techniek kent daartoe vele vormen en betreft niet alleen visuele beelden. Alle ‘innerlijke zintuigen’ worden ingeschakeld, naast ‘zien’ ook tast,geluid en klank, geur, beweging, gevoel, etcetera. Met imaginatie worden in feite intuitieve, innerlijke zintuigen ingeschakeld, zintuigen die behoren tot het psychische domein dat voorbij gaat aan het ‘normale’ bewustzijn van tijd en ruimte.

Doelstelling van de leergang
In de leergang leert de cursist een breed spectrum aan vormen en technieken van imaginatie, waaronder die van de verbeeldingstoolkit, bekwaamt zich in een grote verscheidenheid aan begeleidingsvaardigheden en leert de imaginatie-vorm toe te spitsen op de context en thematiek van een cliënt (of cliëntsysteem, koppel, team, organisatie, etcetera).

Attitude van de professional
Het toepassen van imaginatie vraagt van de professional zowel kennis en inzicht betreffende de dynamiek en symboliek van de innerlijke beeldenwereld, als specifieke begeleidingsvaardigheden èn ruime eigen ervaring met imaginatie.
Aan de attitude van de professional wordt grote aandacht besteed want de effectiviteit van elke therapie, counseling, coaching en dergelijke wordt voor een groot deel bepaald door diens persoonlijke kenmerken, zoals empathisch vermogen, communiceerstijl, inspirerend vermogen en de vaardigheid om een cliënt te kunnen stimuleren in zelfwerkzaamheid en in het gaan uitvoeren van praktische toepassingen in het persoonlijke en/of werkzame leven.

Na afloop van de leergang is de cursist in staat het ontwikkelingspotentieel van imaginatie en de er toe behorende attitude en technieken vakkundig toe te passen in praktijk en werkveld, steeds toegesneden op de specifieke context van de betreffende cliënt(en).

Programma

Doelgroep
De leergang Imaginatie Expertise is bedoeld voor professionals die de creativiteit en verdiepende werking van de verbeelding willen inschakelen, (psycho)therapeuten, psychologen, counselors, coaches, supervisoren, trainers, CAM-therapeuten of anderen die mensen procesmatig begeleiden.
Voorwaarde voor deelname is een HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding. Bij twijfel over uw vooropleiding kunt u contact opnemen.

Contacturen leergang: 71,5 uur
Studiebelasting leergang: 113 uur

Lees over imaginatie met vele illustraties:
Drie stadia van imaginatie
Imagery in Therapy, Counselling and Coaching
Cursusboek Verbeeldingstoolkit 3.0

Een uitstekend boek over de vele cross culturele variaties en symbolische dynamiek van imaginatie is The Unfolding Self van Ralph Metzner (1986, 2010).
Nog meer achtergrondartikelen en boeken.

Review

Kosten van de leergang: € 1885
De leergang is vrijgesteld van btw.
Desgewenst kan in twee of drie termijnen betaald worden. Vraag de voorwaarden hier aan.

De kosten voor deelname aan een afzonderlijke masterclass bedragen € 395, behoudens de masterclass Basis interventies uit de Verbeeldingstoolkit 3.0, die kost € 235.

Steunfonds
Minderdraagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de leergang c.q. masterclass gedaan te worden.

Accreditatie
SNRO  4 EC
Register Vaktherapie
NVPA

Informatie over de opname in het Register van Verbeeldingstoolkit coaches

Inschrijven
Inschrijven voor de leergang of voor een afzonderlijke masterclass doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

Introductie lezing-workshop
Enkele keren per jaar is er een introductie lezing-workshop getiteld Levenskunst en imaginatie (online of op locatie).

Reglement, voorwaarden en procedures