Alles wat we in het leven doen wordt aangestuurd door het beeld ervan. De innerlijke beeldenwereld is het speelveld van onze drijfveren, verlangens, mogelijkheden en belemmeringen. Met imaginatie kun je leren te navigeren in die binnenwereld en toegang te krijgen tot je vitale levensbronnen. Levenskunst is je vitaliteit en creatieve vermogens gebruiken én die aanwenden in de wereld waarin je leeft.

Levenskunst is enerzijds ‘coördineren’ van alles wat je van binnenuit beïnvloedt en beroert, en is anderzijds dealen met waarmee je geconfronteerd wordt in de buitenwereld, de omstandigheden waarin je leeft, je familie, relaties en werk, de maatschappij, de tijd, je geschiedenis. In diepste zin is de externe wereld jouw eigendom, het terrein wat je gegeven is, het is als een (verborgen) deel van jezelf, het domein om jouw kwaliteiten en creatieve vermogens in te gebruiken.

Het leren managen van je binnenwereld

De eerste stap is het leren kennen van je binnenwereld. Imaginatie is daar een hele goede methode voor. De stap daarna is dat wat er in je leeft te gaan coördineren, zodanig dat wat erin je van binnen zit op een evenwichtige manier plek en expressie krijgt, ook daar is imaginatie een voortreffelijke methode voor. Zodra er een stevig middelpunt komt in jezelf kunnen je talenten en creatieve vermogens tot wasdom komen.

Net zoals er in ons zonnestelsel de zon is die ons leven geeft, zo zit erin ieder van ons een bron van zelfversterking en verwerkelijking. Dit is ook te vergelijken met de wortels en de stam van een boom waaruit takken, bladeren en vruchten blijven groeien als ze de kans krijgen. Die vitale creatieve bron in ons is universeel van aard. Het is onze diepe verbinding met alles wat bestaat, van de ander tot en met elke steen en waterdruppel, maar dat is een geheim.

Het opschonen van blokkades of remmingen is vanzelfsprekend een essentieel onderdeel in het proces dat het ‘coördineren van jezelf’ is. Je talenten en creativiteit toepassen in het leven van alledag in de externe wereld is de laatste stap in het imaginatieproces, levenskunst in de praktijk van het leven.

Over imaginatie

Het beeldend vermogen is niet iets wat aangeleerd is, we hebben het allemaal, het is aangeboren. Een nog mooier woord is ‘ingeschapen’. Verbeelden is immers wat de mens voortdurend doet, net als ademen, het is een kernfunctie van de psyche en bepaalt ons gedrag en beleving continu.
Elke actie, elke nieuwe ontwikkeling wordt aangestuurd door het beeld ervan. Reclamemakers, beïnvloeders op elk gebied en goede leraren gebruiken het voortdurend. Met imaginatie kan je bewust je beeldend vermogen gaan gebruiken, voor je ontwikkeling en voor het zin en richting geven aan je leven.

Lees meer over de drie stadia van imaginatie

The art of living and imagery
Online lecture-workshop on 21 March 2022

Levenskunst en imaginatie
Online lezing-workshop op 5 september 2022