Lezing-workshop
Levenskunst en imaginatie

informatie

Data

6 & 7 juli 2024

Lezing-workshop: zaterdag 10.30-13.00

Intensieve vervolgcursus: zaterdag 14.15-17.00  &  zondag 10.30-17.00

Presentatie

Jan Taal

 

Levenskunst en imaginatie

Imaginatie geeft niet alleen een beeld van wat je bezielt, het geeft je de kans daar op een organische en creatieve wijze invloed op uit te oefenen (Joop Krop)

6 en 7 juli 2024

Lezing-workshop: zaterdag 10.30-13.00
Intensieve vervolgcursus: zaterdag 14.15-17.00  &  zondag 10.30-17.00

Locatie: Weteringschans 74, Amsterdam
Leiding: Jan Taal

Bestemd voor een ieder die geïnteresseerd is in zelfontwikkeling en de kracht en potentie van de verbeelding willen ervaren, als ook voor professionals die imaginatie aan den lijve willen leren kennen.

Tijdens de lezing-workshop op zaterdagmorgen word je een overzicht gegeven van wat imaginatie is, hoe het in ieder van ons een diepgaande, meestal onbewuste werking heeft en hoe je jezelf met imaginatie verder kunt ontwikkelen.  Via prehistorie, neuropsychologie en imaginatie-belevenissen van mensen in de 21ste eeuw worden de drie stadia van imaginatie gepresenteerd.

In het tweede deel van de workshop word je uitgenodigd om het imaginatieproces zelf te gaan ervaren. Voor het leren kennen van je drijfveren, het oplossen van innerlijke obstakels en voor het ontwikkelen van je talenten en levensvisie is imaginatie een excellent middel. Tijdens dit workshop gedeelte worden er verschillende stappen met imaginatie ondernomen en er zijn demonstraties. Er vinden uitwisselingen tussen de deelnemers plaats, alsmede besprekingen en discussie met de workshopleider.

In de intensieve vervolgcursus op de zaterdagmiddag en de zondag worden je ervaringen verdiept en uitgebreid met archetypische imaginaties voor je levenskunst. De invloed en waarde ervan in de context van jouw leven wordt middels meerdere imaginatie-vormen onderzocht. We eindigen de cursus met het voorbereiden van praktische uitvloeisels en toepassingen in je dagelijkse leven van wat de cursus je gebracht heeft.

N.B. Indien u tijdens een eerdere gelegenheid de lezing-workshop Levenskunst en imaginatie volgde, kunt u meedoen aan de vervolgcursus zonder de zaterdagochtend te volgen. Neem wel uw ervaringen van de eerdere lezing-workshop die u volgde met u mee, met name uw ervaring van de levensboom.

Levenskunst

Alles wat we in het leven doen wordt aangestuurd door het beeld dat je er van hebt. De innerlijke beeldenwereld is het speelveld van onze drijfveren, verlangens, mogelijkheden en belemmeringen. Met imaginatie kun je leren te navigeren in die binnenwereld en toegang  krijgen tot je vitale levensbronnen. Levenskunst is je vitaliteit en creatieve vermogens gebruiken èn die aanwenden in de wereld waarin je leeft.

Levenskunst is enerzijds ‘coördineren’ van alles wat je van binnenuit beïnvloedt en beroert, en is anderzijds dealen met waarmee je geconfronteerd wordt in de buitenwereld, de omstandigheden waarin je leeft, je familie, relaties en werk, de maatschappij, de tijd, je geschiedenis. In diepste zin is de externe wereld jouw eigendom, het terrein wat je gegeven is, het is als een (verborgen) deel van jezelf, het domein om jouw kwaliteiten en creatieve vermogens in te gebruiken.

De eerste stap is het leren kennen van je binnenwereld. Imaginatie is daar een hele goede methode voor.
De stap daarna is dat wat er in je leeft te gaan coördineren, en wel zodanig dat wat van binnen in je zit op een evenwichtige manier een plek en expressie krijgt, ook daar is imaginatie een voortreffelijke methode voor. Zodra er een stevig middelpunt komt in jezelf kunnen je talenten en creatieve vermogens tot wasdom komen.

Net zoals er in ons zonnestelsel de zon is die ons leven geeft, zo zit erin ieder van ons een bron van zelfversterking en zelfverwerkelijking. Dit is ook te vergelijken met de wortels en de stam van een boom waaruit takken, bladeren en vruchten blijven groeien als ze de kans krijgen. Die vitale creatieve bron in ons is universeel van aard. Het is onze diepe verbinding met alles wat bestaat, van de ander tot en met elke steen en waterdruppel.

Het opschonen van blokkades of remmingen is vanzelfsprekend een essentieel onderdeel in het proces dat het ‘coördineren van jezelf’ is. Je talenten en creativiteit toepassen in het leven van alledag in de externe wereld is de laatste stap in het imaginatieproces, levenskunst in de praktijk van het leven.

Over imaginatie

Het beeldend vermogen is niet iets wat aangeleerd is, we hebben het allemaal, het is aangeboren. Een nog mooier woord is ‘ingeschapen’. Verbeelden is immers wat de mens voortdurend doet, net als ademen, het is een kernfunctie van de psyche en bepaalt ons gedrag en beleving continu. Kinderen hebben er meestal nog een direct contact mee. Bij volwassenen is de toegang ertoe vaak versluierd door de dominantie van cognitie en rationaliteit in het huidige educatieve en maatschappelijke tijdsgewricht.
Elke actie en elke nieuwe ontwikkeling wordt aangestuurd door het beeld ervan. Reclamemakers, beïnvloeders op elk gebied en goede leraren gebruiken het voortdurend. Met imaginatie kan je bewust je beeldend vermogen gaan gebruiken, voor je ontwikkeling en voor het zin en richting geven aan je leven.

Meer weten? Lees het artikel De drie stadia van imaginatie en/of Imagery in Therapy, Counselling and Coaching

Wil je alvast wat doen met imaginatie? Doe de online imaginatie tool die we tijdens covid ontworpen: Versterk jezelf in tijden van onzekerheid of angst.

Kosten

Lezing-workshop
zaterdagmorgen € 25
Minderdraagkrachtigen*: € 15

Intensieve vervolgworkshop
zaterdagmiddag en zondag € 110
Minderdraagkrachtigen*: € 55

*Indien je minderdraagkrachtig bent: geef dat aan bij je inschrijving.

Onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijven voor de lezing-workshop en voor de intensieve vervolgcursus doe je door ons een email te sturen met je naam, adres, email en telefoongegevens aan: mariannemartens@imaginatie.nl

Reglement, voorwaarden en procedures