News

De kracht van spel en drama in therapie en coaching

Spel en drama bij imaginatie in therapie en coaching
– nieuw artikel door Aukje Reinders

Aukje Reinders geeft in dit artikel een overzicht van dramatechnieken, schetst wat de belangrijkste ingrediënten ervan zijn in coaching en therapie en welke stappen er nodig zijn om tot spel te komen. Geïllustreerd met praktijksituaties is dit een bijzonder rijk en nuttig artikel voor iedere coach, counselor, therapeut of supervisor die verder wil gaan dan het cognitieve gesprek en de effectiviteit van de fysieke uitbeelding wil benutten.

Aukje schrijft:
‘Het fysiek ervaren en doorvoelen van innerlijke beelden vind ik de kracht van drama. De cliënt doet al handelend binnen de ruimte van het spel nieuwe inzichten en ervaringen op. De opgedane inzichten en ervaringen zijn vaak verrassend, intens en beklijven langere tijd. Imaginatie, spel en drama doen een beroep op de verbeelding, creativiteit en spontaniteit van begeleider en cliënt. Bij drama speelt het lef om daadwerkelijk in actie te komen en deze elementen in een imaginaire situatie uit te beelden’.

‘Mijn ervaring is dat drama zorgt voor een verrijking en verdieping van het imaginatieproces. Ik kan vakgenoten dan ook aanraden: gewoon doen!’

klik hier om dit prachtige artikel te lezen.