News

Imaginatie en creatieve expressie bij kanker, chronische ziekte en crisis

Imaginatie en creatieve expressie bieden een ‘non-verbale stem’, een medium voor het irrationele zelf. Het doet daarmee recht aan wat van binnen leeft. Bij kanker, chronische ziekte en crisis kan het helpen om het emotionele en psychische evenwicht dat kwijt was, weer te hervinden of opnieuw op te bouwen, met nieuwe mogelijkheden.

Lees het artikel Imaginatie en creatieve expressie bij kanker dat verschenen is in het Tijdschrift Positieve Psychologie, 2016, nr. 2. Download hier de PDF.

English version: Coping with cancer through imagery and artistic expression