Workshops

Data

Zaterdag 2 november 2024,
Allerzielen

10.30 – 13.00 uur

Online workshop via zoom

Presentatie

Jan Taal

Foto: Toegangssteen tot rotsgraf, Pantalica, Sicilië, circa 1800 voor de jaartelling

 

Exploratie van de dood met imaginatie

Online workshop

Één zekerheid die we in het leven hebben is dat op een dag ons lichaam zal sterven: de dood. Wat er dan met ons (bewust)zijn gebeurt is een groot mysterie. Een mysterie dat in nagenoeg alle spirituele en religieuze tradities een centrale rol speelt.

De angst voor de dood – de onvermijdelijkheid en finaliteit ervan, het enorme mysterie ervan – is misschien wel de bron van meer ellende voor meer mensen dan wat dan ook. Het herzien van onze attitude ten opzichte van de dood en het omvormen van de immense, duistere greep die deze op ons psychische leven heeft, moet als een project van onschatbaar belang worden beschouwd. (Anees A. Sheikh in Healing with Death Imagery, 2007)

Sommige neurologen vinden het helemaal geen mysterie. Zij gaan er vanuit dat we niet meer zijn dan ons brein. Deze ‘materialistische’ stellingname is echter gebaseerd op een misvatting. We hebben een lichaam maar zijn meer dan dat. De aard van het bewustzijn is niet-materieel. Juist de ‘harde’ natuurwetenschappelijke bevindingen in de twintigste eeuw hebben dat laten zien.*

In de eerste plaats is er de relativiteitstheorie op macro-niveau: ruimte en tijd, waaronder ons lichaam valt, zijn geen vaste waarden.
Ten tweede, op micro-niveau is er de quantum mechanica die de centrale rol van de waarneming met betrekking tot ‘alles wat bestaat’ heeft aangetoond. Nobelprijswinnaar Eugene Wigner heeft dat als volgt kort samengevat: ‘er is bewustzijn nodig voor het universum (‘materie’) om te bestaan: mind over matter.
Ten derde, terugkijkend naar de Big Bang, naar de oorsprong van de tijd, natuurkundigen Stephen Hawkins en Thomas Hertog dat de tijd verdwijnt en dat het universum, het bestaan, geen begin heeft.
het is een wonderlijke wetenschappelijke ontdekking dat er geen begin is en geen einde. Er is enkel de eeuwigheid waarin ‘het nu’ zich bevindt.

* Cultureel antropoloog Claude Levi-Strauss, die oude traditionele culturen in het Amazonegebied en elders bestudeerde, ontdekte een zodanige overeenkomst tussen de mythen van oude traditionele culturen en de taal en concepten die door de moderne natuurkunde worden gebruikt dat hij de bevindingen van hedendaagse natuurkundigen onze moderne mythologie noemt. (Retour des mythes. In Histoire de Lynx, 1991)

De oorsprong van het bewustzijn is niet-materieel, het is derhalve razend interessant wat er na de fysieke dood gebeurt met ons . . .
Volgens sommige neuropsychologen hallucineren we ons lichaam. Rest de vraag ‘wat hallucineren (imagineren) we na de dood, voorbij het lichaam?
Met imaginatie, zijnde een beproefde manier om diepere lagen in onze psyche te openen, gaan we deze avond ‘een kijkje’ ertoe betrachten. Het zal ons niet ‘de waarheid’ over de dood brengen, maar mogelijk wel ons laten ervaren hoe ‘de dood’ diep bij ons van binnen, voorbij rationaliteit en aangeleerde opvattingen leeft.
Er worden imaginatie-oefeningen m.b.t. het thema gedaan en er zal uitwisseling van ervaringen zijn tussen de deelnemers.

N.B. Indien u in psychotherapeutische of psychiatrische behandeling bent, of dat in het verleden was, dient u dit voorafgaande aan de workshop aan ons te melden. Dit vanwege de delicaatheid van het onderwerp en onze zorgvuldigheid, en mede omdat de workshop online plaatsvindt. We bespreken dan samen met u van te voren de geschiktheid om deel te nemen.

Zaterdag 2 november 2024, Allerzielen, 10.30 – 13.00 uur

Leiding: Jan Taal
Assistentie: Machteld Meijer

Kosten €25,-.

Minderdraagkrachtigen €15,-

Inschrijven

Inschrijven voor deze lezing-workshop doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens (voor elke deelnemer die u inschrijft): mariannemartens@imaginatie.nl