Over de School voor Imaginatie

De School voor Imaginatie biedt sinds 1985 scholing in het vakkundig en respectvol gebruiken van het innerlijke beeld.

De School voor Imaginatie werd in 1985 in Amsterdam door Jan Taal opgericht om scholing te bieden in het vakkundig en respectvol gebruiken van het innerlijke beeld. In september 2010 werd het 25 jarig jubileum gevierd. Zie hier de film (compilatie van 12 minuten).

Visie

Het innerlijke beeld is een bepalende, leidende factor in het menselijke functioneren en in leerprocessen, hetgeen door de bevindingen van de hedendaagse neuropsychologie steeds meer wordt bevestigd. Het is derhalve van groot belang om overal waar menselijke handelen plaatsvindt, rekening te houden met de invloed en wetmatigheden van innerlijke beelden. Het vakkundig en doelgericht hanteren van innerlijke beelden (imaginatie; beelddenken) maakt menselijke handelen effectief. Het met respect omgaan met de innerlijke beeldenwereld kan mensen op een vanzelfsprekende wijze bij hun zingevende, spirituele bronnen brengen.

Vanuit bovenstaande visie heeft de School zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het gespecialiseerde centrum in Nederland voor de toepassing van imaginatie op vele terreinen. Tot die terreinen behoren psychologische behandeling, coaching, psychotherapie, supervisie, loopbaanbegeleiding, teambuilding, organisatie-ontwikkeling, projecten in de gezondheidszorg en onderwijs.

Vanaf het begin heeft de begeleiding aan mensen in crisis met behulp van het innerlijke beeld en creativiteit een bijzondere plaats ingenomen. In samenwerking met de stichting Kanker in Beeld en de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) organiseerde de School in 1998 en 2003 de grote manifestaties Kanker in Beeld in de Oude Kerk in Amsterdam.

De School onderhoudt nauwe banden met imaginatie-pionier en veelvoudig auteur Anees Sheikh van het American Imagery Institute en met Piero Ferrucci van Psychosynthese in Florence.

De School voor Imaginatie steunt het project Bint-e-Malakand in het Pathaanse stammengebied in Pakistan. Dit uitzonderlijke initiatief van locale vrouwen heeft tot doel de kinderarbeid en het misbruik van meisjes af te schaffen, door onderwijs te bieden dat speciaal voor de allerarmste meisjes en hun moeders is ontwikkeld.