Medewerkers

Jan Taal

trainer-directeur Amsterdam School voor Imaginatie en gz-psycholoog

Jan Taal (1949) is sinds 1978 actief in de ontwikkeling van imaginatie. Hij heeft een praktijk voor psychologische behandeling en voor coaching tot op heden in Amsterdam. De Amsterdam School voor Imaginatie leidt hij vanaf de oprichting in 1985.

Jan studeerde klinische psychologie in Amsterdam en Leiden. Naast opleider is hij gezondheidszorgpsycholoog BIG NIP NVPO, BIG nr. 79051141025, AGB code 94004552.

Voorafgaande aan zijn psychologie studie studeerde Jan culturele antropologie en deed veldonderzoek in Afghanistan, in de bergen van Pakistan, India en Nepal (1969-1973). Hij verdiepte zich in oosterse en westerse spirituele tradities, sufisme, jungiaanse en transpersoonlijke psychologie, werd in Assagioli’s psychosynthese opgeleid in Nederland en Italië en verdiept zich sinds 2007 in de plantengeneeskunde van traditionele genezers in de Amazone in Peru.

Jan zet zich in om imaginatie op vele werkterreinen toe te passen en anderen te inspireren dat ook te doen, van therapie en zorg tot en met coaching, HRM, organisatie- en beleidsontwikkeling.

Teneinde mensen met kanker te stimuleren in hun verwerkingsproces m.b.v. hun beeldende vermogen en creativiteit, richtte hij samen met Kitty Zwart in 1997 de stichting Kanker in Beeld op waarvan hij de eerste voorzitter was. Hij organiseerde i.s.m. de Nederlandse Kankerbestrijding in 1998 en 2003 de grote manifestatie Kanker in Beeld in de Oude Kerk in Amsterdam.
Teneinde de mogelijkheden van imaginatie voor mensen met kanker, andere chronische ziekte en crisis laagdrempelig beschikbaar te maken ontwikkelde hij de Verbeeldingstoolkit. Dit project beoogt imaginatie en creativiteit een vaste plaats in de mainstream van de zorg te geven in de zorg voor mensen met ziekte of een crisis. Het motto hierbij is Mobiliseer je innerlijke krachten. In 2009 verscheen de eerste editie en in 2012 de tweede. De derde editie Verbeeldingstoolkit 3.0 is in 2017 verschenen. Eveneens verscheen de eerste Engelstalige editie Imagery Toolbox 3.0 in 2017.

In 2021 ontwikkelde Jan de online imaginatie tool Versterk jezelf in tijden van onzekerheid of angst en Strengthen yourself in times of uncertainty or fear.

Voor de verspreiding van het imaginatie-gedachtengoed en de training van professionals doceerde Jan aan universiteiten en opleidingsinstellingen o.m. in de VS, Canada, Frankrijk,  Zweden, Italie en Pakistan, en verzorgt sinds 2020 ook online webinars en workshops in samenwerking met de Psychosyntesis Trust in Londen.

Jan’s huidige specifieke aandachtsgebieden, naast zijn werk als gz-psycholoog en opleider in imaginatie-therapie en -coaching, zijn:

  • de verspreiding en de verdere ontwikkeling van de therapeutische mogelijkheden van imaginatie, waaronder het project Verbeeldings Toolkit voor mensen met kanker, chronische ziekte en crisis;
  • de studie van traditionele geneeswijzen en rituelen van traditionele genezers in het Amazone-gebied in Peru;
  • stemwerk (Roy Hart e.a.), beeldend werk, poezie en drama.

Dit zegt Jan over imaginatie:

Imaginatie raakt de ziel, of anders gezegd, het brengt ons in contact met het grotere Zelf, met het vele dat in ons zit. Het beeld, en dan vooral de spontane beelden die we hebben van onszelf en van de wereld, geeft toegang tot de onnoemelijk vele lagen die in ons zitten. Het gerichte contact daarmee brengt verdieping van wie en wat we zijn. Dit grotere Zelf is het domein van onze sluimerende mogelijkheden en van het verborgene in ons. Imaginatie brengt je in die vijfde dimensie, voorbij tijd en ruimte, waar je talenten en ook verloren of beknelde delen van jezelf te vinden zijn, evenals je verbinding met het Grotere Geheel waar wij deel vanuit maken.
Het is voor mijzelf uitermate inspirerend om de diepe innerlijke processen van mensen mee te mogen maken en waar mogelijk te helpen de creativiteit die uit hun binnenste komt te gebruiken om hun leven en dat van anderen te verrijken.

Met de Hindukush bergen in noord-west Pakistan en diens bevolking heeft Jan een bijzondere band sinds 1971. Onderzoek naar de ‘innerlijke beeldenwereld bij gezondheid en welzijn’ van mensen in de Hindukush verrichtte hij in 2002 en 2007. In het Pathaanse stammengebied in Malakand is hij sinds 2000 betrokken bij de ontwikkeling van speciaal onderwijs voor meisjes uit de allerarmste families. In 2007 werd hiertoe de Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan opgericht, waarvan hij secretaris is.

Voor de video waarin Jan imaginatie introduceert: klik hier

Selectie van  publicaties:

Taal, J. (2022). Imagery in Therapy, Counselling and Coaching. download

Taal, J. (2015). De drie stadia van imaginatie. download

Taal, J. (2017). Cursusboek Verbeeldingstoolkit 3.0. Bestellen  down load

Taal, J. (2016). Imaginatie en creatieve expressie bij kanker. Tijdschrift Positieve Psychologie. nr. 2. april. 72-80. download

Taal, J. (2003). Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 8-20. download

Alma, H & Taal, J. (2014). Verbeeldings  Toolkit  bij  het  omgaan  met  kanker. Rapportage  van  een  pilot onderzoek. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. download

Alma, H & Taal, J. (2015). Verbeeldings Toolkit. Psychosociale Oncologie, 23, nr. 1, 16. download

Taal, J. (2014). Placebo effect en imaginatie. klik hier

Taal, J. (1994). Imaginatietherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20 (4), 227-246. download

Taal,J. (2012). Verbeeldings Toolkit. Psychosociale Oncologie. nr. 2. down load

Taal, J. (2007). Psychosynthese en imaginatie in coaching. Tijdschrift voor Coaching. download

Taal J. (2002) Creatieve therapie beeldende therapie en imaginatie. Tijdschrift Psychosocial Oncologie, 10, 14-15.

Taal, J. (2003). De hulpverlener: De duizendpoot en het verscheurde hart. In: C. Holzenspies, J. Taal. Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie. 2003. 33-37.

Holzenspies, C & Taal, J. (2003). Kanker in Beeld. Verwerking door creatieve expressie.

Taal, J. (2006) Connecting with the Soul through Imagery. European Psychosynthesis Summer School. Sättra Brunn, Sweden.

Taal, J. (1997). Organisatie Imaginatie. Verbeelding in opleiding, training en management. Capita Selecta 32, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.

Van Straalen, P. & Taal, J. (2001). Beeldonderzoek in de Zorg.Tekenen voor de Zorg, de verbeelding van een vak. Uitgave Duaal Zorg Overleg en VBZ. Haarlem.

Taal, J. (2002). Visie-ontwikkeling: gebruik je verbeelding. Leren in Ontwikkeling , oktober.

Taal, J. (2002). We gaan ervoor. Waarvoor? Opleiding & Ontwikkeling , november. download

Taal, J. & Krop, J. (2003). Imagery in the treatment of trauma. In: Sheikh, A. A. (ed.) Healing Images. The Role of Imagination in Health. Met een voorwoord door de Dalai Lama. Imagery and Human Development Series. download

Taal, J. (2004). Symbolen gebruiken. Leren in Ontwikkeling, juli/augustus. download

Deiters, P. & Taal, J. (2005) Imaginatie in loopbaanbegeleiding. LOOPBAAN, 10 (5). download

Taal, J. (2001). Binnen en buiten. Over geestelijke vitaliteit en de zoektocht naar innerlijke bronnen. PANTA.

Taal, J. & Zoutberg, J. (2007). Imaginatie in coaching. Coaching Gids . Deventer: CoachingNet.

Taal, J. (2000). Het logo van de School voor Imaginatie en prehistorische grotkunst. download

Taal, J. (2009) Daydreaming into the enthralling world of the female breast. download

Taal, J. (2009) Nabeschouwing in: De passie van leven, liefde en dood door Ari van Buuren.

Contact: JanTaal@imaginatie.nl