Jan Taal

Jan Taal

gz-psycholoog

BIG NIP NVPO AGB code 94004016
BIG nr. 79051141025

Tel. 06-42003153

JanTaal@imaginatie.nl

adres: Antonie Heinsiusstraat 70,
1052 EP AMSTERDAM

Psychologische behandeling

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De psychologische behandeling geschiedt door gz-psycholoog Jan Taal BIG NIP NVPO en/of door een collega-medebehandelaar. De behandelingen zijn bij voorkeur ‘in persoon’ maar kunnen ook ‘online via Zoom’.

Jan Taal is in bezit van het geregistreerde kwaliteitsstatuut van GGZ Nederland en is opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie. AGB 94004552; BIG 79051141025.

Op verwijzing door uw huisarts kunt u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen. Bespreek met uw huisarts of zij/hij een verwijzing naar de GBGGZ kan doen. In de verwijzing dient te staan dat het een ‘vermoeden van een DSM-stoornis’ betreft. In dat geval kan u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen.De verwijzing dient voorafgaand aan het eerste consult te zijn gedateerd.

Hieronder volgt meer informatie over de vergoeding.

Jan Taal is aangesloten bij de groep psychologen die contractvrij werkt in de Generalistische Basis GGZ (www.contractvrijepsycholoog.nl) en die niet meer gebonden wil zijn aan de steeds verdergaande inmenging van en beperkingen door de verzekeraar (ziektekostenverzekering). Deze inmenging en beperkingen komen namelijk niet ten goede aan de behandeling.
De behandelingen worden wel nog steeds vergoed door de verzekeraar.
Indien u een restitutiepolis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten 100%.
Indien u een natura- of budget-polis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten gedeeltelijk. Dit is per verzekeraar verschillend en kan variëren van 52 tot 95%. Dit kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar.
Indien u minderdraagkrachtig bent en uw verzekeraar slechts gedeeltelijk vergoedt (bij een natura- of budget-polis) dan kan het verschil u in overleg worden kwijtgescholden. N.B. Dit kwijtschelden geldt niet voor het algemeen wettelijke eigen risico van € 385,- per jaar.

Sommige zorgverzekeraars willen dat er voorafgaande aan de behandeling een machtiging wordt aangevraagd en toegekend. Informeer dit bij uw zorgverzekeraar.

Groepscursus ‘Verwerken en veerkracht m.b.v. de Verbeeldingstoolkit’, voor mensen met kanker, chronische ziekte of een crisis.

Kleine groep, 4 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.

De cursus wordt geheel of gedeeltelijk vergoed in de Basisverzekering.

Informatie: Korte cursus met Verbeeldingstoolkit 3.0

 

Meer over Jan Taal

Voor informatie over tarieven, vergoeding en facturering door de ziektekostenverzekering:

Tarieven en vergoedingen GBGGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit 2022

De website van de Contractvrije Psycholoog geeft een overzicht van de vergoedingen en beperkingen door de zorgverzekeraars:

Overzicht Vergoeding Zorgverzekeraars in GBGGZ 2022

Bij annulering binnen 48 uur of no-show kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Openingstijden:

maandag 10.00 tot 18.00 uur
dinsdag 10.00 tot 18.00 uur
woensdag 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 10.00 tot 18.00 uur.

Wachttijden:

Aanmeldingswachttijd: maximaal drie weken.
Behandelingswachttijd: maximaal vier weken.

Wij zijn in het bezit vanhet GGZ Kwaliteitsstatuut

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op: JanTaal@protonmail.com

Lees over

Imaginatie
De drie stadia van imaginatie
Imaginatie-therapie
De Verbeeldings Toolkit bij kanker, chronische ziekte of crisis of de Engelstalige editie Imagery Toolbox 3.0
Coaching
Loopbaan-begeleiding

en nog veel meer achtergrondartikelen: klik hier

Privacy

Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Wij hebben een beroepsgeheim, hetgeen geheimhoudingsplicht betekent voor wat ons ter kennis komt.
Onze email wordt veilig verzonden via Secure ProtonMail.

Klachtprocedure

Indien u een klacht heeft kunnen wij samen met u proberen tot een oplossing te komen.
Indien dit voor u onvoldoende oplossing biedt kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP