Jan Taal

Jan Taal

gz-psycholoog

BIG NIP NVPO AGB code 94004016
BIG nr. 79051141025

Tel. 06-42003153

JanTaal@imaginatie.nl

adres: Antonie Heinsiusstraat 70,
1052 EP AMSTERDAM

Psychologische behandeling

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De psychologische behandeling geschiedt door gz-psycholoog Jan Taal BIG NIP NVPO en/of door een collega-medebehandelaar. De behandelingen zijn bij voorkeur ‘in persoon’ maar kunnen ook ‘online via Zoom’.

Jan Taal is in bezit van het geregistreerde kwaliteitsstatuut van GGZ Nederland en is opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie. AGB 94004552; BIG 79051141025.

Op verwijzing door uw huisarts kunt u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen. Bespreek met uw huisarts  of medisch specialist of zij/hij een verwijzing naar de GBGGZ kan doen. In de verwijzing dient te staan dat het een ‘vermoeden van een DSM-stoornis’ betreft. In dat geval kan u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking komen. De verwijzing dient voorafgaand aan het eerste consult te zijn gedateerd.

Hieronder volgt meer informatie over de vergoeding.

Jan Taal is aangesloten bij de groep psychologen die contractvrij werkt in de Generalistische Basis GGZ (www.contractvrijepsycholoog.nl) en die niet meer gebonden wil zijn aan de steeds verdergaande inmenging van en beperkingen door de verzekeraar (ziektekostenverzekering). Deze inmenging en beperkingen komen namelijk niet ten goede aan de behandeling.
De behandelingen worden wel nog steeds vergoed door de verzekeraar.
– Indien u een restitutiepolis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten 100%.
– Indien u een natura- of budget-polis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten gedeeltelijk. Dit is per verzekeraar verschillend en kan variëren van 51 tot 80%. Dit kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar.
– Indien u minderdraagkrachtig bent en uw verzekeraar slechts gedeeltelijk vergoedt (bij een natura- of budget-polis), dan kan het verschil u in overleg worden kwijtgescholden. N.B. Dit kwijtschelden geldt niet voor het algemeen wettelijke eigen risico van € 385,- per jaar.

Voor informatie over tarieven, vergoeding en facturering door de ziektekostenverzekering en de regeling voor minderdraagkrachtigen klik hier klik hier.

De website van de Contractvrije Psycholoog geeft een overzicht van de vergoedingen en beperkingen door de zorgverzekeraars:

Overzicht Vergoeding Zorgverzekeraars in GBGGZ 2024

Bij annulering binnen 48 uur of no-show kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Groepscursus ‘Verwerken en veerkracht m.b.v. de Verbeeldingstoolkit’, voor mensen met kanker, chronische ziekte of een crisis.

Kleine groep, 4 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.

De cursus wordt eveneens geheel of gedeeltelijk vergoed in de Basisverzekering.

Informatie: Korte cursus met Verbeeldingstoolkit 3.0

 

Meer over Jan Taal

 

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag  10.00 tot 18.00 uur

Wachttijden:

Aanmeldingswachttijd: maximaal drie weken.
Behandelingswachttijd: maximaal vier weken.

Wij zijn in het bezit van het GGZ Kwaliteitsstatuut.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op: JanTaal@imaginatie.nl

Lees over

Imaginatie
De drie stadia van imaginatie (2019)
Imagery in Therapy, Coundelling and Coaching (Engelstalig; 2022)
Imaginatie-therapie (1994)
De Verbeeldings Toolkit bij kanker, chronische ziekte of crisis of de Engelstalige editie Imagery Toolbox 3.0 (2017)
Coaching

en nog veel meer achtergrondartikelen: klik hier

Doe de uitgebreide online oefening Versterk jezelf in tijden van onzekerheid of crisis

Privacy

Uw privacy is bij ons gewaarborgd. Wij hebben een beroepsgeheim, hetgeen geheimhoudingsplicht betekent voor wat ons ter kennis komt.

Klachtprocedure

Jan Taal is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz, opgezet vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen.
Indien u een ontevreden bent of een klacht heeft, bespreek dat bij voorkeur dan eerst met ons. Indien dit geen oplossing biedt kunt u een klacht indienen bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl