Scholing

Scholing

De Leergang Imaginatie is bedoeld voor de professional die de creativiteit van de verbeelding wil inschakelen in coaching, therapie of begeleiding. Door middel van imaginatie – waarvan er vele verschillende vormen en technieken in de leergang aan de orde komen – komt de persoon in contact met de mogelijkheden en het groeipotentieel dat in hem (verborgen) zit. Maar ook onverwerkte psychische delen kunnen aan de oppervlakte komen. De begeleiding met imaginatie vraagt dan ook van de professional gedegen vakkennis, kunde en eigen ervaring.

De Leergang Imaginatie is bedoeld voor de professional – coach, therapeut, counselor, supervisor, of anderen die mensen procesmatig begeleiden * – en die:

  • de creativiteit van de verbeelding wil inschakelen, en;
  • de mogelijkheden en het groei-potentieel wil benutten dat de verbeelding biedt.

*) Voorwaarde: HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding.

Doelstelling

Het doel is dat de cursist na de leergang de zienswijze van imaginatie en de bijbehorende technieken vakkundig kan toepassen in haar/zijn praktijk en/of werkveld, steeds aangepast aan de specifieke situatie en context van de betreffende client(en).
De leergang bestaat uit twee fases. In Fase I worden modules gevolgd en de fase wordt afgesloten met een toets. De toets heeft een praktisch en theoretisch gedeelte.

Fase II van de leergang bestaat voor het grootste deel uit supervisie.

Over Fase I

De modules van Fase I zijn:

Na het voltooien van Fase I ontvangt de cursist het Certificaat Imaginatie-kunde Fase I. Het vereiste voor het voltooien van Fase I is:

  • 90% aanwezigheid tijdens de modules;
  • Het met goed gevolg volbracht hebben van de Toets Fase I van de leergang.

NB De modules van Fase I zijn ook afzonderlijk te volgen.

Kosten Fase I

Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting op het totaal.

Indien voor de gehele Leergang Imaginatie Fase I (tegelijkertijd) wordt ingeschreven ontvangt men 15% korting op het totaal.

De kosten van de afsluitende toets van fase I bedraagt €75.

Over Fase II

Fase II van de leergang Imaginatie bestaat uit:

  1. Supervisie over de door de cursist verrichtte toepassingen met clienten, client-systemen en proefpersonen. Minimaal negen supervisies, zijnde drie modules Supervisie. Elke module bestaat uit 3 bijeenkomsten (individueel of in een groepje).
  2. Toetsing voor diplomering.

N.B. Er kan al deel genomen worden aan de module Supervisie nadat uit Fase I de Module Essentie en technieken van imaginatie of de Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit is gevolgd.

Met het Diploma Imaginatie is de leergang voltooid.

De gediplomeerden worden opgenomen in het betreffende register van de School voor Imaginatie (in oprichting).

Voor informatie over de vereisten voor diplomering en toetsing: Toetsingsprocedure Fase II

Kosten Fase II

De kosten van de Supervisie bedragen € 265,- per module van drie bijeenkomsten. Kosten voor toetsing en diplomering Fase II: €150,-.

Inschrijven

Inschrijven voor de leergang of een afzonderlijke module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de leergang c.q. module gedaan te worden.