Scholing

De Leergang Imaginatie is bedoeld voor de professional die de creativiteit van de verbeelding diepgaand wil leren inschakelen. Door middel van imaginatie – waarvan er vele verschillende vormen en technieken in de leergang aan de orde komen – komt de persoon in contact met de mogelijkheden en het groeipotentieel dat in hem (verborgen) zit. Maar ook onverwerkte psychische delen kunnen aan de oppervlakte komen. De begeleiding met imaginatie vraagt van de professional gedegen vakkennis en kunde ten aanzien van de mogelijkheden die imaginatie biedt èn van de valkuilen, en vraagt ruime eigen ervaring met imaginatie.

Doelgroep

De leergang Imaginatie is bedoeld voor de professional – psychotherapeut, gz-psycholoog, counselor, coach, supervisor, of anderen die mensen procesmatig begeleiden –  en die:
– de creativiteit van de verbeelding (imaginatie) wil inschakelen,
– en de mogelijkheden en het groeipotentieel wil leren benutten dat de vele vormen van imaginatie-technieken bieden.
Voorwaarde voor deelname is een HBO-, universitaire of vergelijkbare vooropleiding.

Doelstelling

In de leergang leert de cursist een breed spectrum aan vormen en technieken van imaginatie en begeleidings-vaardigheden en leert de begeleiding toe te spitsen op de context en thematiek van een cliënt of een cliënt-systeem (koppel, gezin, team, organisatie, etc).

Door middel van imaginatie wordt een cliënt geholpen om in contact te komen met de mogelijkheden en het groeipotentieel dat in haar/hem (verborgen) zit. Uitgangspunt hierbij is dat zich in iedere persoon zelfversterkende bronnen bevinden die te vergelijken zijn met de wortels en de stam van een boom waaruit takken blijven groeien indien die de kans krijgen.
Blokkades en onverwerkte psychische delen kunnen uiteraard aan de oppervlakte komen. Imaginatie geeft een cliënt de mogelijkheden om daar op een organische manier een weg mee te vinden.

De begeleiding met imaginatie vraagt van de professional gedegen vakkennis, kunde en eigen ervaring. Aan de attitude van de professional wordt grote aandacht besteed want de effectiviteit van elke therapie, counseling, coaching e.d. wordt voor een groot deel bepaald door diens persoonlijke kenmerken, zoals empathisch vermogen, communiceerstijl, inspirerend vermogen en de vaardigheid om een cliënt te kunnen stimuleren in zelfwerkzaamheid en het gaan uitvoeren van praktische toepassingen in het dagelijkse leven.

Lees over de Drie stadia van imaginatie en de uitgebreide engelse tekst met vele illustraties Imagery in Therapy, Counselling and Coaching.
Nog meer achtergrondartikelen en boeken.

Na het voltooien van de leergang is de cursist in staat de zienswijze van imaginatie en de bijbehorende attitude en technieken vakkundig toe te passen in haar/zijn praktijk en/of werkveld, steeds aangepast aan de specifieke context van de betreffende cliënt(en).

De leergang bestaat uit zes modules en wordt afgesloten met een toets die uit een praktisch en een theoretisch gedeelte bestaat, leidend tot het Certificaat Imaginatie.

De modules van de leergang zijn:

Bij alle modules is er een online follow up – supervisie over toepassingen –  inbegrepen, meestal na circa een maand (2,5 uur).

NB De modules zijn ook afzonderlijk te volgen.
Bij het volgen van de volledige leergang kan de cursist zelf bepalen met welke module begonnen wordt.

Enkele keren per jaar is er een online introductie lezing-workshop getiteld Levenskunst en imaginatie.

Kosten
De kosten staan per module vermeld bij de informatie over de betreffende module.
Indien voor meerdere modules tegelijkertijd wordt ingeschreven ontvangt men 10% korting.
Indien in één keer voor de volledige leergang wordt ingeschreven ontvangt de cursist 20% korting.

* In het kader van het project verbeeldingstoolkit voor bij kanker,  chronische ziekte  of een crisis is er het Register van verbeeldingstoolkit-coaches. klik hier voor informatie.

Verbeeldingstoolkit voor bij kanker,  chronische ziekte  of een crisis’ is er het Register van verbeeldingstoolkit-coaches.  Voor informatie over de procedure voor opname in dit register klik hier.

Inschrijven

Inschrijven voor de leergang of een afzonderlijke module doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email en telefoongegevens: mariannemartens@imaginatie.nl

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de leergang c.q. module gedaan te worden.