Samenwerking

Stichting Imaginatie

De stichting Imaginatie heeft ten doel:

a. Het bevorderen van het gebruik van imaginatie en de verbeelding in diens vele facetten en uitingsvormen ten behoeve van de ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groepen en sectoren. Tot dit laatste behoort onder andere de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen, stimuleren en/of organiseren van publicaties, film en andere mediaproducten, onderzoek, voorlichting, cursus, opleiding, onderwijs, uitvoeringen en evenementen en productvorming.

De stchting is opgericht in 2015. Het bestuur bestaat uit J. Taal, voorzitter, C.H. Varekamp, secretaris en M. Debaise, penningmeester.

In 2016 is de eerste activiteit van de stichting gestart: de vervaardiging van de documentaire Zingen voor je Leven voor in de nieuwe editie van de verbeeldingstoolkit, bestemd voor mensen die met kanker of een andere chronische ziekte zijn geconfronteerd.

 

Documentaire Zingen voor je Leven; lotgenoten zingen voor lotgenoten

In 2003 werd het eerste ‘Zingen voor je leven’ koor opgericht door de stichting Kanker in Beeld. En met succes, want inmiddels zijn er meer dan 30 koren gevestigd door heel Nederland. De koren worden gekenmerkt door een grote mate van saamhorigheid, solidariteit en de betrokkenen vinden veel steun bij elkaar.

Zang en de deelname aan de koren Zingen voor je Leven blijken bijzonder gunstig te zijn voor het vergroten van de draag- en veerkracht bij kanker.

In de nieuwe verbeeldingstoolkit komt een documentaire waarvoor de medewerking van vijf ‘Zingen voor je Leven’ koren is verkregen. De koren van Zingen voor je Leven uit Amsterdam, Oss, Den Haag, Leeuwarden, Nijmegen, Arnhem en Wageningen zullen zingen voor lotgenoten.

Van de buitengewone zeggingskracht die de zang van deze koren bezitten, gaat gebruik gemaakt worden teneinde inspiratie en steun te bieden aan lotgenoten. Het doel van de documentaire is de luisteraar en kijker enthousiast te maken zelf te gaan zingen of muziek te gaan maken en te beleven en om troost te bieden voor hen die niet (meer kunnen) zingen. Lotgenoten zingen voor lotgenoten.

Beleidsplan