Samenwerking

Kanker in Beeld

De stichting Kanker in Beeld stimuleert, ondersteunt en initïeert initiatieven voor creatieve en (ver)beeldende expressie zoals zingen, toneelspelen, beeldende kunst en schrijven. De stichting doet dit onder meer door:

– (ex-)kankerpatiënten, vrienden en familie in contact te brengen met de mogelijkheden van creatieve en ver)beeldende expressie;

– vakprofessionals te ondersteunen in het opzetten en ontwikkelen van nieuwe initiatieven;

– een platvorm te zijn voor patiënten, naasten en professionals;

– er voor te pleiten dat creatieve en (ver)beeldende expressie onderdeel wordt van de reguliere oncologische zorg;

– het bevorderen van de kwantiteit en  kwaliteit van vaktherapeuten door het organiseren van  bijeenkomsten en het stimuleren van een keurmerk.

Bezoek de website van Kanker in Beeld met uitgebreide informatie over de landelijke en regionale activiteiten en achtergronden: kankerinbeeld.nl

Kanker in Beeld is voortgekomen uit een initiatief in 1996 van Jan Taal van de School voor Imaginatie met het doel verbeelding en creativiteit een plaats te geven in de psycho-oncologische zorg. De eerste twee grote Kanker in Beeld manifestaties in 1998 en 2003 werden gecoördineerd door de School voor Imaginatie. De laatste jaren vindt de samenwerking met name plaats rond de ontwikkeling van de Verbeeldingstoolkit.