Vijf dagdelen online; circa om de maand een dagdeel in een kleine groep.
Of op individuele basis vijf keer een uur.

Leiding: Jan Taal

Masterclass Supervisie

Intensieve bespreking en verdieping van imaginatie-expertise in de praktijk met cliënten; in een kleine groep of individueel.

De finesses van het toepassen van imaginatie leer je vooral in de praktijk. In deze masterclass worden de eigen praktijkervaringen van de deelnemers met cliënten gesuperviseerd en vindt er ook live-supervisie plaats.

Doel

Vergroting van vaardigheid en expertise betreffende de toepassing van imaginatie in de praktijk met cliënten en/of proefpersonen. Naast individuele cliënten kan het ook koppels, groepen, teams en organisaties betreffen.

Er wordt gewerkt met supervisie-materiaal dat door de deelnemers wordt ingebracht: materiaal uit therapie/begeleiding/coaching/training met imaginatie.

Iedere deelnemer wordt verzocht een verslag van een imaginatie-sessie of een serie imaginatie-sessies met een cliënt of proefpersoon mee te nemen in de supervisiebijeenkomst.
Aan de hand van deze verslagen wordt een bespreking gehouden. Hierbij ligt het accent zowel op de inhoud en techniek van de begeleiding/coaching als op het eigen proces (in het toepassen van het instrument imaginatie) van de supervisant.

Live-supervisie is het onder supervisie uitvoeren van een imaginatie met een proefpersoon of een mede-cursist tijdens de supervisiebijeenkomst.

Er wordt in een kleine groep gewerkt zodat iedere deelnemer met zijn supervisiemateriaal aan bod kan komen.

Doelgroep
Cursisten die de leergang Imaginatie Expertise volgen of eerder gevolgd hebben.
Nadat tenminste twee masterclasses van de leergang Imaginatie Expertise zijn gevolgd kan er worden deelgenomen aan de masterclass Supervisie.

Aantal deelnemers: 3 tot 6.
Contacturen: 12,5 uur
Studiebelasting: 25 uur
Leiding: Jan Taal

vijf dagdelen; circa om de maand een dagdeel.

De supervisie kan ook individueel gedaan worden. Aanvragen: office@imaginatie.nl

Kosten € 395

De leergang en de masterclasses zijn vrijgesteld van BTW.

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Data
Worden in overleg na aanmelding vastgesteld.

Inschrijven
Inschrijven voor deze masterclass doet u door ons een email te sturen met uw naam, adres, email, telefoongegevens en indien van toepassing de beroepsvereniging waarvan u lid bent: mariannemartens@imaginatie.nl

Accreditatie leergang
SNRO: 0,9 EC; 4 EC voor de gehele leergang Imaginatie Expertise
Register Vaktherapie: 75 PE punten voor de gehele leergang Imaginatie Expertise
NVPA

Reglement, voorwaarden en procedures