Module informatie

Data

Drie dagdelen; om de vier à vijf weken een dagdeel in een kleine groep.
Of op individuele basis.

Instructeur

Jan Taal

Supervisie

Het imaginatie-vak in de praktijk leren.

In deze module wordt uitsluitend gewerkt met de praktijk-ervaringen van de deelnemers, betreffende de toepassing van imaginatie met cliënten en met live-supervisie.

Doel

Vergroting van vaardigheid en expertise betreffende de toepassing van imaginatie in de praktijk van de deelnemer.

Doelgroep

Psychotherapeuten, psychologen, counselors, vaktherapeuten, coaches, supervisoren, trainers en anderen die mensen procesmatig begeleiden.

Voorwaarde voor deelname

Nadat tenminste vier trainingsdagen van de leergang Imaginatie zijn gevolgd kan er worden deelgenomen aan de module Supervisie.

Algemene informatie

Er wordt gewerkt met supervisie-materiaal dat door de deelnemers wordt ingebracht: materiaal uit de begeleiding/coaching/training met Imaginatie.

Iedere deelnemer wordt verzocht een verslag van een imaginatie-sessie of een serie imaginatie-sessies met een cliënt of proefpersoon mee te nemen in de supervisie-bijeenkomst.
Aan de hand van deze verslagen wordt een bespreking gehouden. Hierbij ligt het accent zowel op de inhoud en techniek van de begeleiding/coaching als op het eigen proces (in het toepassen van het instrument imaginatie) van de supervisant.

Live-supervisie is het onder supervisie uitvoeren van een imaginatie met een proefpersoon of een mede-cursist tijdens de supervisie-bijeenkomst. Dit vormt tevens onderdeel van de module.

De supervisie kan naast het werken met individuele cliënten ook het praktijkwerk met koppels, teams, groepen en organisaties betreffen.

Er wordt in een kleine groep gewerkt zodat iedere deelnemer met zijn supervisie-materiaal aan bod kan komen.

Extra informatie

Aantal deelnemers: 3 tot 6.
Contacturen: 9 uur
Studiebelasting: 18 uur
Leiding: Jan Taal

3 dagdelen; om de 4 à 5 weken een dagdeel.

De supervisie kan ook individueel gedaan worden. Aanvragen: office@imaginatie.nl

De module Supervisie is onderdeel van de Leergang Imaginatie die uit zes modules bestaat.

Data

Worden in overleg na aanmelding vastgesteld.

Kosten

€265,-

De modules en cursus-activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

JanTaal@imaginatie.nl

Steunfonds

Minder-draagkrachtigen kunnen een beroep doen op het Steunfonds. Een aanvraag hiertoe dient bij de aanmelding voorafgaande aan de module gedaan te worden.

Accreditatie

SNRO- NVPA (0.6 EC)