Jan Taal

Jan Taal

gz-psycholoog

BIG NIP NVPO AGB code 94004016
BIG nr. 79051141025

Tel.06-42003153

JanTaal@imaginatie.nl

adres: Antonie Heinsiusstraat 70,
1052 EP AMSTERDAM

Therapie en Coaching

De kenmerken van onze psychologische behandeling én van onze coaching zijn:

  • iedereen heeft vitale bronnen van waaruit oplossingen en ontwikkeling mogelijk zijn; wij helpen je die te vinden;
  • Bezieling; de innerlijke beeldenwereld is een rijke inspiratie-bron; wij bieden ‘het gereedschap’ om daarvan zinvol gebruik te maken;
  • integrale benadering van alle levensaspecten: lichaam, gevoel, verstand, zelfversterkende en spirituele vermogens;
  • cognitie én creativiteit gaan hand in hand;
  • op maat gesneden trajecten;
  • de cliënt krijgt praktische opdrachten en handvatten voor toepassingen;
  • er worden concrete einddoelen nagestreefd.

Imaginatie geeft niet alleen een beeld van wat mensen bezielt, het geeft mensen de kans daar op een organische en creatieve wijze invloed op uit te oefenen.

Joop Krop