Toegang tot vitale, oplossingsgerichte levensbronnen

Het bijzondere aan imaginatie is dat het toegang geeft tot vitale levensbronnen. Met name met spontane imaginatie worden authentieke psychische energieën aangeraakt. Energieën die uit een dieper of groter Zelf komen. Dit Zelf is een gestadige creatieve bron, als wortels waaruit al je kwaliteiten, verlangens, drijfveren en potentieel blijven voortkomen, als de takken van een boom. Dit concept staat aan de basis van de Transpersoonlijke en Humanistische Psychologie, maar ook aan die van de recente Positieve Psychologie die ‘openbloeien en floreren’ hoog in haar vaandel heeft staan.
In een imaginatie-integratie proces kunnen de psychische energieën bewerkt, toegeëigend en aangewend worden. Daarmee wordt de persoon initiatiefnemer en schepper van zijn eigen vitaliteit en geestkracht. De vitale, spirituele natuur van de mens is echter meestal sluimerend. Veelal is het pas in een crisis of bij een uitdaging dat zich de behoefte en de kans melden om er weer contact mee te maken.
Wil je meer weten over hoe dat werkt? Lees het artikel over De drie stadia van imaginatie met illustraties.

Gemakkelijk?
Het in contact komen met dieper gelegen helende bronnen is de essentie van het in de praktijk werken met imaginatie. Overigens lukt dat contact maken niet altijd gemakkelijk. De helende bronnen zijn vaak verstopt of geblokkeerd door van alles en nog wat, en dat dient eerst opgeruimd te worden of een andere plaats gegeven te worden. Maar dat er in ieder van ons helende bronnen zijn, is een aangeboren, ingeschapen feit.

Is het imaginatieproces een louter mentale aangelegenheid?
Nee verre van dat. De methoden van imaginatie bestaan uit veel meer dan ‘visuele beelden zien’. Imaginatie betreft van binnen waarnemen en handelen in het innerlijke veld waar onze ware identiteit en wat ons beweegt te vinden is, en dat op velerlei verschillende manieren. Naast ‘zien’ is er ‘van binnen’ horen, aanvoelen, aanraken, tast, ruiken, intuïtie, maar ook expressief bewegen, schrijven, dichten, verklanken, spel en ritueel behoort tot de methoden. Hoe meer zintuigen en expressie methoden worden ingeschakeld des te dieper het effect tendeert te zijn. In dit proces ben je niet alleen waarnemer, maar neem je deel in het imaginatieproces en handel je, vergelijkbaar met hoe je in een heldere droom bent. Het in de praktijk van het dagelijkse leven gebruiken en toepassen van de opgedane vitale psychische energieën is de noodzakelijke laatste stap in het imaginatieproces.

Wil je imaginatie zelf aan den lijve ervaren?
Doe mee aan de ervaringsgerichte module Exploratie van de eigen beeldenwereld op 25 en 26 januari 2020. Info

Lezing De helende kracht van imaginatie
In de conferentie over ‘Rituelen en genezing’, zaterdag 15 februari 2020 in Naarden, in de cyclus ‘Latente vermogens in de mens’ op. Spreker is Jan Taal. Info