Toepassingen

Twee niveaus van werkzaamheid

Er zijn twee niveaus te onderscheiden waarop imaginatie werkzaam is:

 1. Taak- of probleemniveau. De verbeelding wordt hier voor een specifieke taak gebruikt. Bijvoorbeeld voor een te leveren prestatie, of voor het ontwikkelen van een vaardigheid, of om een probleem op te lossen of een klacht te verlichten.
 2. Diepte-niveau. Het beeld krijgt hier verdergaande betekenis en existentiële waarde, en een meer metaforisch en symbolisch karakter. Gebruik maken van het symbolische karakter van beelden vergroot de effectiviteit op de lange termijn en heeft meestal een zingevende en emanciperende werking.

Toepassingsgebieden

 • Persoonlijke ontwikkeling.
 • Onderwijs; ontwikkelingstrajecten.
 • Loopbaanbegeleiding.
 • In organisaties: bij teambuilding, visie-ontwikkeling en taakgerichte opdrachten.
 • Bij de ontwikkeling van creativiteit; inspiratie; zingeving.
 • Bij emotionele en psychische problematiek van verschillende aard; depressie, burn-out, traumaverwerking, angst.
 • Stress-management.
 • Bij het verlichten van lichamelijke symptomen en het verwerken van ziekte.
 • Het project Verbeeldings Toolkit is hier een voor beeld van.
 • Revalidatie.
 • Topsport en presteren in het algemeen.