Het Congres van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie  ‘Fitheid als medicijn, ook bij kanker!’

Vrijdag 18 maart 2022 in Utrecht

Info volgt: nvpo.nl