Workshop Verbeeldingstoolkit 3.0 voor bij kanker, chronische ziekte of crisis
georganiseerd door het Psychosynthesecafé NVPA
22 maart 2019 in Amersfoort

De verbeelding is het domein waar onze innerlijke bronnen zich bevinden. Bronnen waaruit we kunnen putten om onszelf te versterken bij ziekte en crisis.
De gezondheidszorg is echter in toenemende mate een bedrijf geworden dat gedomineerd wordt door marktwerking en profijtbeginsel, door steeds meer protocol-gestuurde behandelingen en medische technologie én door het gebrek aan tijd van behandelaars. Voor de unieke, existentiële factoren van de persoon en zijn eigen zelfversterkende vermogens is steeds minder tijd en aandacht. Om juist wel het eigen potentieel van mensen voor zelfversterking te helpen mobiliseren heeft Jan Taal, op grond van 40 jaar ervaring met het werken met imaginatie en creatieve werkvormen met mensen met levensbedreigende ziekte, de Verbeeldingstoolkit ontworpen op basis van principes van Psychosynthese.

Op deze middag wordt de derde editie van de toolkit gepresenteerd, een ‘gereedschapkist’ waarin een veelvoud aan eenvoudige, laagdrempelige oefeningen en creatieve materialen zit, die allen ten doel hebben de buitengewone kracht van de verbeelding stapsgewijs te benutten voor het versterken van de draagkracht en de veerkracht en voor herstel.
De toolkit bevat onder meer 10 ingesproken audio verbeeldingsoefeningen, 54 symboolkaarten, hoogwaardig teken-, boetseer- en schrijfmateriaal, een DVD over de koren van Zingen voor je Leven, een prachtige animatiefilm en het uitgebreide, rijk geïllustreerde Cursusboek.

In de workshop worden de achtergronden, theorie en methodieken van het werken met de verbeelding in dit werkveld gepresenteerd aan de hand van casuïstiek, met film- en foto-beelden.
Met de deelnemers worden meerdere oefeningen uit de toolkit beoefend en uitvoerig geëvalueerd.
Ook de valkuilen en netelige aspecten in dit delicate werk komen aan de orde.

Meer informatie over de nederlandstalige toolkit: www.verbeeldingstoolkit.nl en voor de engelstalige Imagery Toolbox 3.0: imagerytoolbox.com

Leiding: Jan Taal

Locatie: Emmauskerk, Noorderwierweg 131 Amersfoort

Datum: vrijdag 22 maart 2019
13.00 – 17.00
13.00 inloop; 13.30 aanvang
16.00 Café, elkaar ontmoeten

Kosten: € 15,- voor NVPA-leden, € 25,- voor niet-leden.
Inschrijving en betaling uitsluitend via het NVPA

Het aantal plaatsen is beperkt, maximaal 50 deelnemers.
Leden van de vakgroep Psychosynthese hebben bij de inschrijving voorrang boven niet-leden. Iedereen kan zich alvast inschrijven, maar bij overtekening gaan leden voor.